1. Gâşiyenin (heryeri kuşatıp kaplayacak olan korkunç felâketin) haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. İzin günü zillet içinde olan yüzler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yorucu işler yapan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (Onlar) kızgın ateşe atılırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kaynar su pınarından içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Onların yiyeceği dari’den (acı, pis kokulu dikenli ağaçtan) başka bir şey değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Beslemez ve açlığa da bir fayda vermez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. İzin günü naîm (güzel ve parlak) yüzler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (Dünyadaki) sa’yından (çalışmasından) razıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Âli cennettedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada boş söz işitmezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Orada devamlı akan bir pınar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada yüksek tahtlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve (önlerine) konulmuş kadehler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve dizilmiş yastıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve yayılmış süslü kıymetli halılar (vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Onlar hâlâ deveye bakmıyorlar mı ki, nasıl yaratılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve semaya nasıl yükseltilmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve dağlara, nasıl dik olarak yerleştirilmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve yeryüzüne, nasıl düzleştirilmiş (bakmıyorlar mı)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Artık zikret (hatırlat), sen sadece müzekkirsin (hatırlatıcısın). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sen onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ancak kim (arkasını) döner ve inkâr ederse. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O taktirde Allah onu en büyük azap ile azaplandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Muhakkak ki onların dönüşü Bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra onların hesapları muhakkak ki Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster