1. Rabbinin "Âlâ" ismini tesbih et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O ki yarattı sonra sevva etti (dizayn etti, düzenledi). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve O ki, bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve O ki, yerden mera (yeşillikler) çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra da onu siyah atık haline getirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (Kur’ân’ı) sana, Biz okutacağız, bundan sonra sen unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ancak (bu) Allah’ın dilediği şeydir. Muhakkak ki O, açık ve gizli olanı bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve kolay gelmesi için Biz (O’nu), sana kolaylaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O halde, eğer zikir fayda verecekse zikret (zikri öğret, öğüt ver). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah’a karşı huşû duyan kişi zikir yapacaktır (ve tezekkür edecektir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ve şâkî olan, ondan (zikirden) içtinap edecek (kaçınıp zikretmeyecek). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki o (şâkî), büyük ateşe atılacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra onun içinde (ateşte) ölmez ve de hayat bulmaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Nefsini tezkiye eden kimse felâha (kurtuluşa) ermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve (o nefsini tezkiye eden) Rabbinin İsmi’ni zikretti ve de namaz kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, siz dünya hayatını üstün tutuyorsunuz (tercih ediyorsunuz). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve ahiret hayatı daha hayırlıdır ve bâkidir (devamlıdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Muhakkak ki bu, evvelki sahifelerde de elbette var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (Hz.) İbrâhîm’in ve (Hz.) Musa’nın sahifelerinde (var). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster