وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ
Velleziy kaddere feheda.
Kelime
Anlamı
Kökü
وَالَّذِي
ve O ki
قَدَّرَ
takdie etti
فَهَدَىٰ
hedefini gösterdi

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bir Rab ki ölçüp biçti, derken doğru yolu buldurdu.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  O ki, bütün varolanların biçimini, özelliğini belirleyip hedefine yöneltmektedir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Takdir edip yol gösteren,

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  O ki, takdir etti de hidâyet etti (kemâlâtını izhar için kılavuzladı).

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Takdir etti ve ona göre yol gösterdi.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Takdir etti, böylece yol gösterdi,

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  O Rabbin ki, (eşyanın cins ve nevilerini) takdir etti de doğru yolu gösterdi.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (2-5) Yaratıp düzene koyanın, her şeyi ölçüyle yapıp doğasına göre görevini belirleyenin, yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çevirenin ismini tesbih et.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  O, her seyi olcuyle yapip dogru yolu gostermistir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  O ki (yarattığını) belli ölçüye göre ortaya çıkardı ve (ona göre de) yolunu gösterdi.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  O, (eşyanın cins ve nevilerini) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  O, (her şeyi) ölçüyle yapıp yönlendirendir.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-5) Yaratıp düzene koyan, takdir edip yol gösteren, (topraktan) yeşil otu çıkarıp sonra da onu kapkara bir sel artığına çeviren yüce Rabbinin adını tesbih (ve takdis) et!

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  O ki ölçtü, yol gösterdi.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Takdir edip hidayeti gösteren O’dur.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ölçüleri belirleyip yolunu gösterendir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Takdir etti, böylece yol gösterdi,

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Takdir edip yol gösterdi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Takdîr eden, (ona göre de) yol gösterendir.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Hem O ki, (herşeyin maslahatına uygun olanı) takdîr etti de (ona, o takdîr ettiği şeye giden bir) yol gösterdi.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ki O, takdir edip doğru yolu göstermiştir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Yarattığı her şey için hesap (cinsini, boyunu, ağırlığını, nesebini, rengini, nerede yaşayacağını, ömrünü vs. her şeyini planlayan) yapan ve onlara yollarını gösterendir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Ve O ki, bir kader tayin etti. Sonra da hidayet etti.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Takdir etti de böylece hidayet etti.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  O ki, (bütün mevcudatın) tabiatını belirlemekte ve onu (hedefine doğru) yöneltmektedir;

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  O ki, her şeye yaratılıştan bir ölçü ve amaç takdir etti, sonra (o ölçüye uyarak amacına ulaşacak) istikamete yöneltti.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Ve o ki takdir etti de doğru yolu gösterdi.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Her şeyi takdir edip (plânlayıp) doğru yolu göstermiştir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ve o ki; kuralları (tabiat kanunlarını) belirleyip takdir eden, doğru yolu gösteren.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ölçüleri belirleyip yolunu gösterendir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (2-3) O seni yaratıp, mükemmel yaratılış vereni! O her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını, sağlayacak yolları göstereni!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ve O ki herşeyin miktarını, biçimini belirleyip hedefini gösterdi.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Takdir eden ve yol gösteren.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Takdir etti, böylece yol gösterdi,

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  O ki miktarını, şeklini belirledi, yolunu çizip aydınlattı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Who hath ordained laws. And granted guidance;