1. Yüce Rabbinin ismini bütün noksan sıfatlardan arındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O Allah ki, yaratan ve yarattığı her şeye biçim ve şekil verendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yarattığı her şey için hesap (cinsini, boyunu, ağırlığını, nesebini, rengini, nerede yaşayacağını, ömrünü vs. her şeyini planlayan) yapan ve onlara yollarını gösterendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Yeşil otları çıkaran. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra onları, kuru çerçöp haline getirendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Biz sana (ayetlerimizi) okuyacağız, sende onu unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ancak, Allah dilerse unutabilirsin. Çünkü O, açıkta olanları da, gizli saklı olanları da biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sana (ayetlerimizin okunmasını da) kolaylaştıracağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Eğer öğüt fayda verirse, öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Öğüt ancak, Allah dan korkup saygı gösterenlere fayda verir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Yalnızca kural tanımaz isyankarlar, o öğütten kaçarlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Öğütten kaçan o isyankarlar, büyük ateşin içine atılacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Sonra orada hem ölmeyecek hem de yaşamayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kendini temizleyen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve Rabbinin ismini anıp namaz kılan, kesinlikle kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ancak siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hâlbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve kalıcı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (Size vahiyle bildirilen bu emirler) Daha önce vahy edilmiş kitapların sahifelerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahim’in ve Musa’nın sahifelerinde de vardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster