1. O çok yüce Rabbinin ismini tesbih et! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O Rab ki yaratıp düzene koymuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Her şeyi takdir edip (plânlayıp) doğru yolu göstermiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. O Rabbin ki topraktan yeşillikleri çıkarmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra da onu kupkuru siyah bir çöpe çevirmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Resulüm! Seni okutacağız da hiç unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ancak Allah’ın dilediği müstesnâ. Şüphesiz ki O, açığı da bilir, gizliyi de bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni en kolaya muvaffak kılacağız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Faydalı olacaksa öğüt ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Allah’tan korkan öğüt alacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bedbaht olan ise ondan kaçınacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O kimse en büyük ateşe girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O ateşin içinde ne ölür ne de yaşar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Temizlenen kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Rabbinin adını anıp namaz kılan. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama siz, dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Halbuki ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Doğrusu bu hükümler ilk sahifelerde vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahim ve Musa’nın sahifelerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster