1. Dehşeti her şeyi kaplayacak olan felaketin (kıyametin) haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Bir takım yüzler o gün zillete bürünmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çalışmış fakat boşuna yorulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kızışmış ateşe girerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Kızgın bir kaynaktan içirilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Zehirli ve dikenli bir bitkiden başka yiyecekleri yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O ne besler, ne de açlığı giderir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O gün bir takım yüzler vardır ki nimet içinde mutludurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Çalışmalarından ötürü hoşnutturlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onlar yüksek bir cennettedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Orada hoşa gitmeyen boş bir söz dahi işitmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Orada akıcı bir kaynak vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Orada yükseltilmiş tahtlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Önlerine konulmuş kadehler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Sıra sıra dizilmiş yastıklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Serilmiş yumuşak tüylü nefis halılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Develere bakmıyorlar mı, nasıl yaratılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Göğün nasıl yükseltildiğine? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Dağların nasıl dikildiğine? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Yeryüzünün nasıl yayıldığına? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ancak kim yüz çevirir ve inkâr ederse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Allah onu en büyük azap ile cezalandırır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Doğrusu onların dönüşü bizedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra onların hesabını görmek de bize âittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster