1. Andolsun fecre. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve on geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Her şeyin hem çiftine hem tekine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Her şeyi karanlığı ile örttüğü dem geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunlarda elbette akıl sahibi için birer yemin değeri vardır, değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmez misin Rabbin nasıl yaptı Âd’e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sütunlar sahibi İrem’e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki, onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Vâdide kayaları oyan Semud Kavmine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kazıklar sahibi Firavun’a neler yaptı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Zira onların hepsi memleketlerinde azgınlık ettiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bulundukları yerlerde bozgunculuğu çoğalttılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan dolayı Rabbin de üzerlerine azab kırbacını çarpıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü Rabbin her an gözetlemededir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İnsana gelince; Rabbi kendisini imtihan edip de ikramda bulunur, ona bol nimet verirse: "Rabbim bana ikram etti. " der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Amma onu imtihan etmek için rızkını daraltıp bir ölçüye göre verdiği zaman: "Rabbim bana ihanet etti. " der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır! Doğrusu siz yetime ikram etmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksulu yedirmek için birbirinizi teşvik etmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Size kalan mirası haram helâl demeyip alabildiğine yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı pek çok seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır! Yer sallanıp parça parça dağıldığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbin geldiği ve melekler saf saf dizildiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O gün cehennem de getirilir, insan yaptıklarını birer birer hatırlar, fakat artık hatırlamanın kendisine ne faydası var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (İşte o zaman insan): "Ah ne olurdu, keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapıp gönderseydim!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün Allah’ın yapacağı azap gibi hiç kimse azap edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O’nun vuracağı bağı kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey mutmaine olan (huzura eren) nefs! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dön Rabbine! Sen O’ndan râzı, O senden râzı olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Haydi gir kullarımın içine! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Gir cennetime! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster