الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُهَا فِي الْبِلَادِ
Elletiy lem yuhlak mislüha fiylbiladi.
Kelime
Anlamı
Kökü
الَّتِي
ki
لَمْ
يُخْلَقْ
yaratılmamıştı
مِثْلُهَا
onun eşi
فِي
الْبِلَادِ
ülkeler arasında

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Öylesine bir şehirdi ki yaratılmamıştı eşi şehirler arasında.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  ki, insanlık tarihinde bir benzeri dahi o güne kadar inşa edilmemiştir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı,

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Öyle bir kavim ki, memleketler içinde (boy ve kuvvetçe), onun gibisi yaratılmamıştı.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (7-8) Ülkeler arasında eşi yaratılmamış sütunlu İrem`e?

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  (6-8) Rabbinin, hicbir memlekette benzeri ortaya konmayan sutunlara sahip Irem sehrinde oturan Ad milletine ne ettigini gormedin mi?

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Öyle ki onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih`in kavmi) Semûd`a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun`a neler yaptığını görmedin mi?

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  (6-10) (Ey Muhammed!) Rabbinin, (Hûd’un kavmi) Âd’e, şehirler içinde benzeri kurulmamış olan, sütunlarla dolu İrem’e, vadide kayaları oyan (Salih’in kavmi) Semûd’a, kazıklar sahibi Firavun’a ne yaptığını görmedin mi?

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (6-14) Görmedin mi, Rabbin ne yaptı Âd kavmine; direkleri (yüksek binaları) olan, ülkelerde benzeri yaratılmamış İrem şehrine, o vadide kayaları yontan Semûd kavmine, kazıklar (çadırlar, ordular) sahibi Firavun’a! Ki onların hepsi ülkelerinde azgınlık ettiler. Oralarda kötülüğü çoğalttılar. Bu yüzden Rabbin onların üstüne azap kamçısı yağdırdı. Çünkü Rabbin (her an) gözetlemededir.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Hiçbir ülkede eşi ortaya konmamıştı.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ki ülkeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Ki şehirler içinde bir benzeri yaratılmış değildi.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı,

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  Ki şehirler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Ki o, şehirlerde bir benzeri yaratılmayandı.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Diğer şehirlerde benzerini yaratmadığı zenginlikte bir topluluk,

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  O (İrem Şehri) ki, beldeler (ülkeler) içinde onun bir eşi yaratılmadı.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Şehirler içinde onun (İrem’in) bir benzeri yaratılmamıştı.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  ki bütün o topraklarda bir benzeri inşa edilmemişti?

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  ki, o (günün) dünyasında bir benzeri daha inşa edilmemişti?

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Bir belde (ahalisi) ki, o beldenin bir misli beldeler arasında yaratılmamıştı.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ki, onun şehirler içinde bir benzeri yaratılmamıştı.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  (6-10) Beldeler içinde benzeri yaratılmamış ve yüksek binalarla dolu İrem şehrinde oturan Âd milletine. Vâdideki kayaları oyup yontarak sağlam evler yapan Semud milletine, Çadırlı ordugâhlar, piramitler sahibi Firavun’a, Rabbinin ne yaptığını görmedin mi?

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Ve şehirler arasında bir benzeri yaratılmamıştı..

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ki beldeler içinde onun benzeri yaratılmamıştı.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  The like of which were not produced in (all) the land?