1. Andolsun tan vaktine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve on geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve çift ve teke. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve akıp gittiği zaman geceye (ki Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunlarda, akıl sahibi olan için (ikna edici) bir yemin vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinin Ad kavmine ne yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yüksek sütunlar sahibi olan İrem’e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şehirler içinde onun (İrem’in) bir benzeri yaratılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Vadilerde kayaları oyan Semud topluluğuna, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kazıklar (güçler) sahibi Firavun’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onlar (adı geçen kavimler), şehirlerde azgınlaşmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırıp arttırmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan dolayı Rabbin, onların üzerine bir azap kamçısı çarpıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü senin Rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama insan ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir ikramda bulunsa ve ona nimetler verse, "Rabbim bana ikramda bulundu" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama ne zaman onu deneyerek rızkını kıssa hemen, "Rabbim bana ihanette bulundu" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır! Aksine siz yetime ikramda bulunmuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Size kalan mirası hak gözetmeden yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı pek çok seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır! Yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbin (buyruğu) geldiği ve melekler de dizi dizi durduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda var ki? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Keşke hayatım için, (önceden bir şeyler) takdim edebilseydim!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o gün hiç kimse, (Allah’ın) vereceği azap gibi azap etmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun vurduğu bağı da hiç kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey mutmain (itminana ermiş) nefis! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hoşnut olarak ve hoşnut olunarak Rabbine dön. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Artık kullarımın arasına gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Cennetime gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster