1. Tan yerinin ağarmasına (şafağa), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On geceye (Zilhicce ayının ilk on gecesine yahut Ramazan`ın son on gecesine), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çift ve tek (olarak yaratılan şeyler)e, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Geçip gittiği zaman geceye andolsun ki, (inkârcılar mutlaka azaba uğrayacaklardır)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Nasıl bun(lar)da, akıl sahibi olan(lar) için bir yemin (değeri) var değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih`in kavmi) Semûd`a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun`a neler yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih`in kavmi) Semûd`a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun`a neler yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih`in kavmi) Semûd`a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun`a neler yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih`in kavmi) Semûd`a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun`a neler yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (6-10) Rabbinin, Ad kavmine (Hûd peygamberin toplumuna), şehirler içinde benzeri kurulmamış sütunlarla dolu olan İrem şehrine, vadide kayaları yontan (Salih`in kavmi) Semûd`a ve direk gibi sağlam orduları olan Firavun`a neler yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Bunlar şehirlerde azgınlık eden ve oralarda pek çok bozgunculuk çıkaran kimselerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azap kamçısı yağdırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şüphesiz ki Rabbin, (kullarının bütün yaptıklarını) görüp gözetendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat insan; ne zaman Rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse: “Rabbim bana ikram etti” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama ne zaman onu deneyerek, rızkını kıssa, hemen: “Rabbim bana ihanet etti” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır, yetime karşı cömert davranmıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksulu yedirmek konusunda (gayret göstermiyor ve) birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Sınır tanımaz bir biçimde (haram helâl demeden) mirası alabildiğine yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı da pek çok seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, (bunların hiç biri doğru değildir). Yeryüzü sarsılıp parça parça döküldüğü (zaman), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve Rabbin(in emri) gelip de melekler saf saf dizildiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O gün cehennem getirilip ortaya konur. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var (artık iş işten geçmiştir)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (İşte o zaman insan:) “Keşke bu hayatım için önceden bir şey yapsaydım” der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. (25-26) Artık o gün, O`nun (Allah`ın) azabı gibi hiç kimse azap edemez ve O`nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. (25-26) Artık o gün, O`nun (Allah`ın) azabı gibi hiç kimse azap edemez ve O`nun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) (Sonra Allah, inanan kimseye şöyle buyurur:) “Ey (imanda sebat gösteren) itaatkâr nefis! Sen O`ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) (Sonra Allah, inanan kimseye şöyle buyurur:) “Ey (imanda sebat gösteren) itaatkâr nefis! Sen O`ndan razı, O da senden razı olarak Rabbine dön!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (29-30) “Sen de katıl has kullarımın arasına ve (onlarla beraber) gir cennetime!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (29-30) “Sen de katıl has kullarımın arasına ve (onlarla beraber) gir cennetime!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster