1. (1-2) Yemin ederim bu beldeye (Mekke şehrine) ki, sen bu şehirde oturacaksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Yemin ederim bu beldeye (Mekke şehrine) ki, sen bu şehirde oturacaksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Ve andolsun babaya (İbrahim`e) ve ondan meydana gelen çocuğa (İsmail`e) ki, biz insanı (hayatında karşılaşacağı) birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Ve andolsun babaya (İbrahim`e) ve ondan meydana gelen çocuğa (İsmail`e) ki, biz insanı (hayatında karşılaşacağı) birtakım zorluklar, zahmetler ve sıkıntılar içinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O, kendisine kimsenin güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. “Ben, yığınla servet tükettim!” diyerek övünüp duruyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Biz ona iki göz, bir dil ve iki dudak vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Biz ona (eğri ve doğru) iki yol göstermedik mi?. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Fakat o, çetin işe atılmadı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bildin mi, o çetin iş nedir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. O tutsak bir boynu çözmek (köle azat etmek/insanları özgürlüğüne kavuşturmak)tır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-16) Yahut açlık gününde yakın olan bir yetimi veya hiçbir şeyi olmayan bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-16) Yahut açlık gününde yakın olan bir yetimi veya hiçbir şeyi olmayan bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (14-16) Yahut açlık gününde yakın olan bir yetimi veya hiçbir şeyi olmayan bir yoksulu doyurmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra, inanıp birbirlerine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bunlar ahiret mutluluğuna erenler (amel defterleri sağdan verilenlerdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise, onlar (amel defterleri soldan verilen) kötülüğe batmış kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlara (kapıları) üzerlerine (sımsıkı) kapatılacak bir ateş vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster