1. Güneşe ve onun aydınlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Güneş`in ardından gelen Ay`a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (Güneş) aydınlattığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Güneşi örtüp bürüdüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Gökyüzüne ve onu bina edene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Nefse ve onu düzgün bir biçimde şekillendirene, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da ona iyilik ve kötülük kabiliyeti ilham edene andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Muhakkak (isyan ve günah kirlerinden) temizlenen nefis kurtulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Onu (isyan ve günahla) kötülüğe gömen ise mahvolmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Salih Peygamberin kavmi olan) Semûd azgınlığı yüzünden Hakkı yalanladı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Hani onların en azgın olanı (fesat çıkarmak için) ileri atılmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Allah`ın peygamberi (Salih) onlara şöyle dedi: “Allah`ın devesini kendi haline bırakın, su içmesine mani olmayın!” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Fakat onu yalanladılar, deveyi kestiler. Bunun üzerine Rableri, suçlarından dolayı onları helâk etti ve orayı (hiç kimse yaşamamış gibi) dümdüz etti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Allah (yaptığı bu azabın) sonucundan korkacak değildir (hiç kimseye verecek bir hesabı yoktur). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster