1. (Karanlığıyla ortalığı) bürüdüğü zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Açılıp aydınlandığı zaman gündüze, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Doğrusu sizin çalışmanız çeşit çeşittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-7) Her kim (Allah için) harcar, O`na karşı sorumluluk bilinciyle yaşarsa ve o en güzel olanı, (Kelimei Tevhidi “Lâ ilahe İllallah” sözünü) doğrularsa biz onun için huzur ve rahatlığa giden yolu kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-7) Her kim (Allah için) harcar, O`na karşı sorumluluk bilinciyle yaşarsa ve o en güzel olanı, (Kelimei Tevhidi “Lâ ilahe İllallah” sözünü) doğrularsa biz onun için huzur ve rahatlığa giden yolu kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (5-7) Her kim (Allah için) harcar, O`na karşı sorumluluk bilinciyle yaşarsa ve o en güzel olanı, (Kelimei Tevhidi “Lâ ilahe İllallah” sözünü) doğrularsa biz onun için huzur ve rahatlığa giden yolu kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-10) Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp Allah`a muhtaç görmezse ve en güzel olanı (“Lâ ilahe İllallah” sözünü) yalanlarsa, onun için de zorluğa ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-10) Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp Allah`a muhtaç görmezse ve en güzel olanı (“Lâ ilahe İllallah” sözünü) yalanlarsa, onun için de zorluğa ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (8-10) Fakat kim cimrilik eder, kendini zengin görüp Allah`a muhtaç görmezse ve en güzel olanı (“Lâ ilahe İllallah” sözünü) yalanlarsa, onun için de zorluğa ve sıkıntıya giden yolu kolaylaştırırız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O aşağıya (mezara/ateşe) düştüğü zaman malı ona hiçbir fayda sağlamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz bize düşen sadece doğru yolu göstermektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki ahiret de dünya da bizimdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) O ateşe asi/kötü olandan, (peygamberleri) yalanlayandan ve (imandan) yüz çevirenden başkası girmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) O ateşe asi/kötü olandan, (peygamberleri) yalanlayandan ve (imandan) yüz çevirenden başkası girmez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Yaratıcısına karşı sorumluluğunun bilincinde olanlar, malını Allah rızası için vererek arınanlar o ateşten uzak tutulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Yaratıcısına karşı sorumluluğunun bilincinde olanlar, malını Allah rızası için vererek arınanlar o ateşten uzak tutulur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (19-20) O, yaptığını kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak yapmaz. (Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için (yapar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (19-20) O, yaptığını kendisine yapılan bir iyiliğin karşılığı olarak yapmaz. (Yaptığı iyiliği) ancak yüce Rabbinin rızasını kazanmak için (yapar). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve o (Allah`ın kendisine vereceği nimetlere kavuşarak) yakında hoşnut olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster