1. Andolsun fecre (tan yeri ağarmasına), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çift’e ve tek’e, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gitmekte olan geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bu (anıla)n (şeyler)de akıl sâhibi için bir yemin var, değil mi? (İşte bunlara andolsun ki kâfirler mutlaka azâba uğrayacaklardır!) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Âd (kavmin)e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sütunlu İrem’e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki ülkeler arasında onun eşi yaratılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Vâdi(’l-Kurâ)da kayaları oya(rak evler yapa)n Semûd (kavmin)e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve kazıklar sâhibi Fir’avn’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunlar ülkelerde azmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oralarda çok kötülük etmişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bu yüzden Rabbin onların üzerine azâb kırbacını çarptı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Elbette Rabbin gözetleme yerindedir (her an kullarının fiillerini gözetlemektedir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat insan öyledir; Rabbi ne zaman kendisini sınayıp ona ikrâmda bulunur, ona ni’met verirse: "Rabbim bana ikrâm etti" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama Rabbi onu sınayıp rızkını daraltırsa: "Rabbim beni alçalttı (perişan etti)" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır, doğrusu siz (Allah’tan ikrâm bekliyorsunuz ama kendiniz) yetime ikrâm etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksula yedirmeğe teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirâsı hırsla yutuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı pek çok seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, yer birbiri ardınca sarsılıp dümdüz edildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Melekler sıra sıra dizili durumda Rabbin geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve cehennem de getirildiği zaman. İşte o gün insan anlar, ama artık anlamanın kendisine ne yararı var? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (O zaman insan): "Âh, keşke ben bu hayâtım için (iyi işler yapıp) gönderseydim!" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün O’nun yapacağı azâbı kimse yapamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve O’nun vuracağı bağı kimse vuramaz! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey huzûra eren nefis! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Râzı edici ve râzı edilmiş olarak Rabbine dön! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (İyi) Kullarım arasına gir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Cennetime gir! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster