1. Andolsun tan vaktine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çifte ve teke, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve geçmekte olan geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Zeka sahipleri için bunlar birer yemin değil midir? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi Efendin ne yaptı Ad halkına? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Yüksek kulelere sahip İrem’e ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Hiçbir ülkede eşi ortaya konmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Vadideki kayaları oyan Semud’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve büyük bir güce sahip olan Firavuna? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Tüm bunlar ülkelerinde azmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Oralarda kötülükleri yaygınlaştırmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nitekim, Efendin de üstlerine türlü felaketler yağdırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Efendin sürekli gözetlemektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Rabbi, sınamak için insana bolca verip sevindirdiği zaman, "Efendim bana cömert davrandı" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ancak ne zaman ki rızkını kısarak onu sınarsa, "Efendim beni küçük düşürdü" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır! Doğrusu siz öksüze cömert davranmıyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksulu yedirmeye birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirası da hak gözetmeden yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Parayı/malı da çok fazla seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Doğrusu, yer çarpılıp paralandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Efendin, dizi dizi meleklerle birlikte geldiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ki cehennem de o gün getirilmiştir. İşte o gün insan anlayacaktır. Artık anlamanın kendisine ne yararı var ki! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Keşke bu hayatım için önceden bir şeyler yapsaydım" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O gün, O’nun cezası gibi bir cezayı kimse veremez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O’nun vurduğu bağ gibisini de kimse bağlayamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey doygunluğa ermiş kişi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Hoşnut olarak ve hoşnut olunarak Efendine dön. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kullarımın arasına hoşgeldin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Bahçeme hoşgeldin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster