1. Sabahın ilk aydınlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çift olana ve tek olana, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Geçip gitmekte olan geceye yemin olsun ki. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunlarda akıl sahipleri için yemin vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinin Ad milletine yaptıkları nasıl olmuş, bakmıyor musun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Çok zengin olan İrem topluluğuna ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Diğer şehirlerde benzerini yaratmadığı zenginlikte bir topluluk, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Vadilerde kayaları oyan Semud topluluğuna, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Çok zengin olan Firavun’a, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O Firavun ki, şehirlerde azgınlaşmış, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bütün şehirlere bozgunculuğu yaymışlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Rabbin de onların üzerine azabı saçıp yok etmiş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Mutlaka senin Rabbin her şeyi gözetleyip kontrolü altına alandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. İnsana gelince! Rabbi onu deneyip imtihan ettiği zaman, ona ikram eder ve bol nimetler verir. İnsanda "Rabbim bana lütfuyla ikram etti" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yine Rabbi insanı deneyip imtihan etmek amacıyla, onun rızkını kısıp daralttığında "Rabbim bana ihanet etti" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır! (Rabbinin senin rızkını kısmasının sebebi) Yetime ikramlarda bulunmuyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksulu yedirmek konusunda (gayret göstermiyor ve) birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Size kalan mirası yedikçe yiyip duruyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malları biriktirmeyi çok seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, hayır; yeryüzü parça parça yıkılıp darmadağın olduğu zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbin ve saflar halinde melekler dizilip geldiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O gün cehennem getirilip ortaya konur. İşte o gün düşünüp anlar insan. Ama düşünüp hatırlamanın ona ne yararı var (artık iş işten geçmiştir)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Keşke hayatım için bir şeyler yapıp hazırlasaydım" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık O gün, Allah’ın azap ettiği gibi, hiçbir kimse azap edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Allah’ın sıkı sıkıya bağladığı gibi, hiçbir kimse bağlayamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey Allah’a kulluk etmeyi benimseyip bunda tam bir karara varmış nefis! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbine razı olmuş ve razı olunmuş olarak dön. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Kullarımın arasına gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve (bunun karşılığında) cennetime gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster