1. Fecr vaktine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ramazanın son on gününün gecesine veya Zilhiccenin ilk on gününün gecesine veya Muharremin ilk on gününün gecesine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. çifte ve teke Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ve ilerlediğinde geceye andolsun Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. bu anılan şeylerde akıl sahipleri için yemin edilmeye değer şeyler vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Bilmez misin Rabbin neler yaptı Âd halkına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sütunlarla dopdolu İrem kentine Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ki, insanlık tarihinde bir benzeri dahi o güne kadar inşa edilmemiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve vadilerde kayaları oyarak şehirler meydana getiren Semûd halkına. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve direk gibi kumandanları olan veya pek çok çadır direğine sahip olan veya kazıklarla işkence eden Firavuna. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Öylesine ki, onlar şehirlerde azdılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Derken bozgunculuğu çoğalttılar oralarda. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İşte bu yüzden de Rabbin onların üzerine ceza kırbacını yağdırıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü Rabbin her zaman gözetleyip durmaktadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ama insanoğluna gelince, ne zaman Rabbi onu imtihan edip, ikramda bulunup, ona nimetler verirse, Rabbim bana layık olduğum için bu nimetleri vermiştir der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama onu yine denemek için rızkını daralttığı an Rabbim beni küçük düşürdü diye sızlanır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır, hayır Allah’a karşı yaptığınız bu kötü zannın yanı sıra siz insanlardan yetimlere karşı da cömert değilsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Muhtaçları doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Size kalan mirası aç gözlülükle yiyip bitiriyorsunuz Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. ve sınırsız bir sevgiyle malı mülkü alabildiğine seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, iş bildiğiniz gibi değil, yeryüzü paramparça olup dağıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbinin emri gelip çatıp da melekler de saf saf dizildikleri an. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. İşte o gün cehennem göz önüne getirilip konacak. O gün insan yaptığı ve yapamadığı herşeyi hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası var. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. "Ah keşke gelecek hayatım için önceden bir hazırlık yapsaydım" diyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Fakat o gün hiçbir kimse Allah’ın günahkarlara ettiği azap gibi azap edemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Hiçbir kimse Allah’ın bağladığı prangalar, zincirler ve kelepçelerle bağladığı gibi bağlayamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey tertemiz, korku ve kedere kapılmayan, huzura kavuşan insan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Dön Rabbine O’ndan razı olarak ve rızasını kazanmış bulunarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Artık katıl has kullarımın arasına Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ve gir cennetime. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster