1. Yoo, andolsun bu şehre ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Sen orada oturuyorsun veya orada senin için bir an savaş helal kılınacaktır veya av bile avlanmanın yasak olduğu bu Mekke şehrinde inkârcılar senin kanını helal sayıp seni öldürmeye niyet etmişlerdir veya ey peygamber! Sen Mekke’de ne yaparsan sana helaldir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Babaya ve oğula andolsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. gerçekten biz insanı acı, sıkıntı ve imtihan ile yüklü bir hayat içerisinde yarattık. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O insan hiçbir kimsenin kendisine güç yetirmeyeceğini mi sanır? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O inkârcı, Muhammed’e düşmanlık uğrunda çok mal harcadım diyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Düşmanlıkla mal harcarken kimsenin kendisini görmediğini mi sanıyor? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Biz ona iki göz vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Bir dil ve bir çift dudak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve ona kötülüğün ve iyiliğin iki yolunu da göstermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ama o sarp yokuşa tırmanıp geçemedi… Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Bilir misin nedir o sarp yokuş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İnsanoğlunu bütün sömürü ve boyunduruklardan kurtarmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Veya açlık, kıtlık zamanlarında açları doyurmaktır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. yakını olan bir yetimi Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. veya yerde sürünen bir yoksulu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonrada iman edip birbirine sabır ve merhamet tavsiye edenlerden olmaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. İşte bunlar sicillerini sağ taraflarından alan nimet cennetlerinde erdemliliğe erişmiş olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ayetlerimizi inkâr edenler ise, sicillerini sol taraflarından alan uğursuz kimselerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlara, kapıları üzerlerine kilitlenecek bir ateş vardır. Ve orada sonsuza kadar yanacaklardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster