1. (Karanlığı) yarıp çıkan sabah vakti şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O tarifsiz on gece şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çift ve tek şahit olsun Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Sabaha yürüyen gece şahit olsun! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ne yani, şunların hepsinde sahibini koruyan oturaklı bir aklı olanlar için, sağlam bir şahitlik yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Görmedin mi Rabbin ne yaptı Ad kavmine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. sütun (gibi bina)lar sahibi İrem`e Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. ki, o (günün) dünyasında bir benzeri daha inşa edilmemişti? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Yine kayaları vadiler oluşturma amacıyla kesip oyan Semud`a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve (pirametlerle dünyaya) kazık çakan Firavun`a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Onların hepsi de kendi ülkelerinde haddi aşmış kimselerdi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. derken oralarda ahlaki çürüme ve toplumsal yozlaşmayı körüklediler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. bu yüzden Rabbin onların üzerine envai çeşit azab kamçısı yağdırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Şu kesin ki Rabbin her zaman ve mekanda herkesi gözetleyicidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve insana gelince... Ne zaman Rabbi onu (varlıkla) sınayıp ona ikram edecek ve nimetlere gark edecek olsa, hemen (Allah`ın kendisini desteklediğini düşünerek) "Rabbim bana ikram etti" der; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ne zaman da Rabbi onu (darlıkla) sınayıp onun geçim alanını sınırlandıracak olsa, bu kez de "Rabbim beni zelil etti" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Asla! Bilakis siz yetime izzet ikram göstermiyorsunuz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. yoksulu doyurmaya birbirinizi teşvik etmiyorsunuz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Emeksiz kazancı haram-helal demeden açgözlülükle boğazınıza geçiriyorsunuz, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. dahası ölçüsüz bir sevgiyle malı seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Yoo, öyle yapmayın! Yeryüzü art arda sürekli bir sarsılışla sarsılıp dümdüz olduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbinin (fermanı) da gelmiş ve melekler saf saf dizilmiş olacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. o gün Cehennem de ortaya getirilmiş olacak; o gün (sınavı kaybetmiş) insan (gerçeği) itiraf edecek; ama bu itirafın hiçbir yararı olmayacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O diyecek ki: "Ah n`olaydım, keşke bu hayatım için hazırlık yapmış olaydım!" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İşte o gün hiçbir kimse O`nun tattırdığı can yakıcı mahrumiyeti tattıramaz; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ve hiçbir kimse O`nun zaptettiği gibi zaptedemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (imdi) ey (Allah`la) tatmin olmuş insanoğlu: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbine, O`ndan memnun olmuş ve O`nu razı etmiş olarak dön! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bunu (başarman) halinde gir (sadık) kullarımın arasına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ve gir cennetime! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster