1. Fecre andolsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. On geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Çifte ve teke, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Akıp gittiği zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunlarda, akıl sahibi olan için bir yemin var, değil mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Rabbinin Ad (kavmin)e ne yaptığını görmedin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ’Yüksek sütunlar’ sahibi İrem’e? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ki şehirler içinde onun bir benzeri yaratılmış değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve vadilerde kayaları oyup biçen Semud’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve kazıklar (ehramlar) sahibi Firavun’a? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ki onlar, şehirlerde azgınlaşmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Böylece oralarda fesadı yaygınlaştırmış, arttırmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bundan dolayı, rabbin, onların üzerine bir azab kamçısı çarpıverdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü senin rabbin, gerçekten gözetleme yerindedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Fakat insan; ne zaman rabbi kendisini bir denemeden geçirse, ona bir keremde bulunsa, nimetler verse: "Rabbim bana ikram etti" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ama ne zaman onu deneyerek üzerindeki rızkını kıssa / kısıtlasa / daraltsa , hemen: "Rabbim bana ihanet etti" der. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hayır; aksine, siz yetime ikram etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Yoksula yedirmek için birbirinizi teşvik etmiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Mirası, sınır tanımaz (helal, haram aldırmaz) bir tarzda yiyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Malı ’bir yığma tutkusu ve hırsıyla’ seviyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır; yer, parça parça yıkılıp darmadağın olduğu, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Rabbin(in buyruğu) geldiği ve melekler dizi dizi durduğu zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. O gün, cehennem de getirilmiştir. İnsan o gün düşünüp hatırlar, ancak (bu) hatırlamadan ona ne fayda? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Der ki: "Keşke hayatım için, (önceden bir şeyler) takdim edebilseydim." Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o gün hiç kimse (Tanrı’nın) vereceği azab gibi azablandıramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Onun vuracağı bağı hiç kimse vuramaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey mutmain (tatmin bulmuş) nefis Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbine, hoşnut edici ve hoşnut edilmiş olarak dön. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Artık kullarımın arasına gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Cennetime gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster