1. Andolsun fecr’e. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (2-4) Ve on geceye. Ve çifte ve tek olana. Ve geçip gideceği zaman geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (2-4) Ve on geceye. Ve çifte ve tek olana. Ve geçip gideceği zaman geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (2-4) Ve on geceye. Ve çifte ve tek olana. Ve geçip gideceği zaman geceye. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Bunda akıl sahibi için bir yemîn yok mudur? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Görmedin mi ki Rabbin Âd’e nasıl yaptı? Direk sahibi olan İrem cemaatine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Görmedin mi ki Rabbin Âd’e nasıl yaptı? Direk sahibi olan İrem cemaatine. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bir belde (ahalisi) ki, o beldenin bir misli beldeler arasında yaratılmamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd’e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir’avun’a da nasıl yaptı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Vadide kayaları söküp oyan Semûd’e (nasıl yaptı?). Ve pek büyük sabit binalar sahibi olan Fir’avun’a da nasıl yaptı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) İşte onlar ki beldelerde azgınlıkta bulunmuşlardı. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) İşte onlar ki beldelerde azgınlıkta bulunmuşlardı. Oralarda fesadı çoğaltmışlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Artık Rabbin de onların üzerlerine bir azap kamçısı saldırdı. Şüphe yok ki, Rabbin görüp gözetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Artık Rabbin de onların üzerlerine bir azap kamçısı saldırdı. Şüphe yok ki, Rabbin görüp gözetmektedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Rabbi onu imtihan edip kendisine ikramda bulunsa o vakit der ki: «Rabbim bana ikram etti.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Amma onu imtihan edip de rızkını darlaştırdığı vakit de der ki: «Rabbim bana ihanet etti.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Yok, yok. Belki siz yetime ikram etmezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve yoksullara yiyecek vermek için birbirinizi teşvikte bulunmazsınız. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve miras bırakılan malı şiddetlicesine yersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve malı pek çokça bir sevgi ile seversiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır hayır. Yer dağılıp parça parça parçalanınca. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Ve Rabbin (emri) gelip melekler de saf saf dizilince. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ve o gün cehennem de getirilmiş olunca insan o gün anlamış olur. Ve artık o anlayıştan da ona ne faide! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Der ki, «Keşke hayatım için (güzel ameller) takdim etmiş olsa idim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Artık o gün O’nun yapacağı azabı bir kimse yapamaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Ve O’nun vuracağı bend ile kimse bend vurabilemez. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Ey mutmain olan nefs! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Rabbine dönüver, sen razı, O da senden razı olarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Artık kullarımın arasına gir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. Ve cennetime giriver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster