1. (1-2) Yemin ederim bu beldeye. Ve sen bu beldede ikamet etmektesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Yemin ederim bu beldeye. Ve sen bu beldede ikamet etmektesin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve bir pedere ve zürriyetine de (andolsun). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Muhakkak ki, Biz insanı elbette bir meşakkat içinde (bulunacağı bir mahiyette) yarattık. Sanıyor mu ki onun üzerine hiçbir kimse güç yetiremiyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Muhakkak ki, Biz insanı elbette bir meşakkat içinde (bulunacağı bir mahiyette) yarattık. Sanıyor mu ki onun üzerine hiçbir kimse güç yetiremiyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Der ki: «Ben yığın yığın mal telef ettim.» Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Zanneder mi ki onu hiçbir kimse görmemiş. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Onun için iki göz vermedik mi? Ve bir dil ile iki dudak vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Onun için iki göz vermedik mi? Ve bir dil ile iki dudak vermedik mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-12) Ve Biz ona iki de tepe yolu gösterdik. Fakat o, o sarp yokuşu geçemedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-12) Ve Biz ona iki de tepe yolu gösterdik. Fakat o, o sarp yokuşu geçemedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (10-12) Ve Biz ona iki de tepe yolu gösterdik. Fakat o, o sarp yokuşu geçemedi. O sarp yokuşun ne olduğunu sana ne şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (O) Bir köle azad etmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Yahut bir kıtlık gününde yemek yedirmektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (15-16) Karabet sahibi olan bir yetime. Veyahut yerlere serilmiş bir yoksula. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (15-16) Karabet sahibi olan bir yetime. Veyahut yerlere serilmiş bir yoksula. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Sonra da imân etmiş olanlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiyede bulunanlardan olmaktır. İşte meymenet sahipleri onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Sonra da imân etmiş olanlardan ve birbirlerine sabrı tavsiye edenlerden ve merhameti tavsiyede bulunanlardan olmaktır. İşte meymenet sahipleri onlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ve o kimseler ki, Bizim âyetlerimizi inkâr ettiler. Onlar da şeamet sahipleridir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onların üzerlerine her tarafı kapalı bir ateş vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster