1. (1-3) Andolsun güneşe ve aydınlığa. Ve güneşe tâbi olduğu vakit kamere. Ve güneşi açıkladığı vakit gündüze. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-3) Andolsun güneşe ve aydınlığa. Ve güneşe tâbi olduğu vakit kamere. Ve güneşi açıkladığı vakit gündüze. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (1-3) Andolsun güneşe ve aydınlığa. Ve güneşe tâbi olduğu vakit kamere. Ve güneşi açıkladığı vakit gündüze. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (4-5) Ve güneşi örtüp ışıklığını gideren geceye. Ve göğe ve onu bina edene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (4-5) Ve güneşi örtüp ışıklığını gideren geceye. Ve göğe ve onu bina edene. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Ve yere ve onu yayıp döşeyene. Ve nefse ve onu düzeltmiş olana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Ve yere ve onu yayıp döşeyene. Ve nefse ve onu düzeltmiş olana. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sonra da ona günahını ve takvâsını ilham etmiş olana (andolsun ki), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki, felâha ermiştir. Ve muhakkak ki, nefsini noksana düşüren de hüsrâna uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Nefsini temizlemiş olan şüphe yok ki, felâha ermiştir. Ve muhakkak ki, nefsini noksana düşüren de hüsrâna uğramıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Semûd kavmi azgınlığı sebebiyle (Peygamberlerini) tekzîp etmişti. Onların en şâkisi ayaklandığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Semûd kavmi azgınlığı sebebiyle (Peygamberlerini) tekzîp etmişti. Onların en şâkisi ayaklandığı zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Onlara Allah’ın Resûlü demişti ki: «Allah’ın dişi devesine ve onun sulanışına (dokunmayınız).» Fakat O’nu yalancı saydılar, deveyi boğazladılar. Artık onları günahları sebebiyle Rableri azap ile kuşattı da kendilerini müsavî bir ukûbete uğrattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Onlara Allah’ın Resûlü demişti ki: «Allah’ın dişi devesine ve onun sulanışına (dokunmayınız).» Fakat O’nu yalancı saydılar, deveyi boğazladılar. Artık onları günahları sebebiyle Rableri azap ile kuşattı da kendilerini müsavî bir ukûbete uğrattı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve Allah Teâlâ onların bu ihlak-i akibetinden korkacak değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster