1. (1-2) Sana salgın Kıyametin haberi geldi mi? O gün nice yüzler zillete düşmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Sana salgın Kıyametin haberi geldi mi? O gün nice yüzler zillete düşmüştür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Çalışmış, yorgun kalmıştır. Son derece sıcak bir ateşe girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Çalışmış, yorgun kalmıştır. Son derece sıcak bir ateşe girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-7) Pek hararetli kaynaktan suvarılacaktır. Onlar için dikenli bir ağaçtan başka bir yiyecek yoktur. Ne semîzletir, ne de açlıktan kurtarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-7) Pek hararetli kaynaktan suvarılacaktır. Onlar için dikenli bir ağaçtan başka bir yiyecek yoktur. Ne semîzletir, ne de açlıktan kurtarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (5-7) Pek hararetli kaynaktan suvarılacaktır. Onlar için dikenli bir ağaçtan başka bir yiyecek yoktur. Ne semîzletir, ne de açlıktan kurtarır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Bir kısım yüzler de o günde güzellik sahibidir. Çalışmış olmasından dolayı hoşnuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Bir kısım yüzler de o günde güzellik sahibidir. Çalışmış olmasından dolayı hoşnuttur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11) Bir yüksek cennette. Orada boş bir lâkırdı işitmezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11) Bir yüksek cennette. Orada boş bir lâkırdı işitmezsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (12-13) Orada akan bir su kaynağı vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (12-13) Orada akan bir su kaynağı vardır. Orada yüksek tahtlar vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-16) Hazırlanmış sürahiler... Dizilmiş yastıklar. Ve döşenmiş nefis sergiler (vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-16) Hazırlanmış sürahiler... Dizilmiş yastıklar. Ve döşenmiş nefis sergiler (vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (14-16) Hazırlanmış sürahiler... Dizilmiş yastıklar. Ve döşenmiş nefis sergiler (vardır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Artık develere bakmazlar mı ki, nasıl yaratılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (18-19) Ve göğe ki, nâsıl yükseltilmiş? Ve dağlara ki nasıl dikilmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (18-19) Ve göğe ki, nâsıl yükseltilmiş? Ve dağlara ki nasıl dikilmiş? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Ve yere ki, nasıl yayılmış? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (21-22) Artık sen hatırlat. Şüphe yok ki, sen ancak bir hatırlatıcısın. Onların üzerlerinde bir musallat (cebbâr) değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. (21-22) Artık sen hatırlat. Şüphe yok ki, sen ancak bir hatırlatıcısın. Onların üzerlerinde bir musallat (cebbâr) değilsin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ancak o kimse ki yüz çevirir ve küfre düşmüş olur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık Allah, onu en büyük azap ile muazzep kılar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Şüphe yok ki, onların dönüşleri Bize’dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. Sonra da onların hesapları muhakkak ki, Bize aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster