1. Rabbinin pek yüce olan ismini takdis et. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. O (Rab) ki,yarattı da düzeltti. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve o ki takdir etti de doğru yolu gösterdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Ve o ki, o yeşillikleri çıkardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Sonra onu kapkara, kuruca bir ota çevirdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sana okutacağız, artık unutmayacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Allah’ın dilediği müstesna, şüphe yok ki o, âşikâr olanı da bilir, gizliyi de. Ve seni en kolayına muvaffak ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Allah’ın dilediği müstesna, şüphe yok ki o, âşikâr olanı da bilir, gizliyi de. Ve seni en kolayına muvaffak ederiz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (9-10) Artık öğüt ver, eğer öğüt faide verirse. Korkar kimse, öğütü dinleyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (9-10) Artık öğüt ver, eğer öğüt faide verirse. Korkar kimse, öğütü dinleyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) En serkeş olan ise ondan kaçınır. O kimsedir ki, en büyük ateşe yaslanacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) En serkeş olan ise ondan kaçınır. O kimsedir ki, en büyük ateşe yaslanacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (13-14) Sonra orada ne ölür ve ne dirilir. Muhakkak o kimse felâha ermiştir ki, temizlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (13-14) Sonra orada ne ölür ve ne dirilir. Muhakkak o kimse felâha ermiştir ki, temizlenmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ve Rabbinin ismini zikredip de namaz kılmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-17) Belki siz, dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki, ahiret daha hayırlıdır ve daha bâkîdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-17) Belki siz, dünya hayatını tercih edersiniz. Halbuki, ahiret daha hayırlıdır ve daha bâkîdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Şüphe yok ki bu, elbette evvelki sahifelerde (bildirilmiş)dir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. İbrahim’in ve Mûsa’nın sahifelerinde. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster