1. Andolsun göğe ve (Târık’a). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Târık’ın ne olduğunu bildin mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. O (zulmeti) delen yıldızdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Hiçbir nefs yoktur ki, illâ onun üzerinde bir gözetici vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Artık insan neden yaratılmış bir baksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (6-7) Bir atılan sudan yaratılmıştır ki, arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkıverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (6-7) Bir atılan sudan yaratılmıştır ki, arka kemiği ile göğüs kemikleri arasından çıkıverir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Şüphe yok ki o (Hâlık-ı Azîm) bunu döndürmeye de elbette kâdirdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Gizli şeylerin açıklanacağı gün. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Artık onun için bir kuvvet ve bir yardımcı yoktur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (11-12) Andolsun o dönüş sahibi olan semaya. Ve çatlayıp yarılan yeryüzüne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (11-12) Andolsun o dönüş sahibi olan semaya. Ve çatlayıp yarılan yeryüzüne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphe yok ki, o elbette bir ayırt eden kelâmdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve o, bir şaka değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Muhakkak ki, onlar bir hile ile hilede bulunurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ben de bir hile ile hilede bulunurum. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Artık kâfirlere mühlet ver, onları biraz bırak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster