1. (1-2) Andolsun burçlar sahibi olan göğe. Ve mev’ud olan güne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Andolsun burçlar sahibi olan göğe. Ve mev’ud olan güne. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4) Ve şehâdet eden ve şehâdet olunana. Hendeklerin sahipleri mel’un bulunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4) Ve şehâdet eden ve şehâdet olunana. Hendeklerin sahipleri mel’un bulunmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (5-6) Şiddetli tutuşturulmuş ateş (sahipleri). O vakit ki, onlar onun üzerine oturucu idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (5-6) Şiddetli tutuşturulmuş ateş (sahipleri). O vakit ki, onlar onun üzerine oturucu idiler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Ve onlar, mü’minlere yapar olduklarını seyrediciler idi. Ve bunlardan intikam almaları da, bunların azîz, hamîd olan Allah’a imân etmiş olmalarından başka bir şey için değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Ve onlar, mü’minlere yapar olduklarını seyrediciler idi. Ve bunlardan intikam almaları da, bunların azîz, hamîd olan Allah’a imân etmiş olmalarından başka bir şey için değildi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O (Allah’a) ki, göklerin ve yerin mülkü O’na aittir ve Allah her şey üzerine şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Muhakkak o kimseler ki, mü’minleri ve mü’mineleri belaya düşürmüşlerdir, sonra da tevbe etmemişlerdir. Artık onlar için cehennem azabı ve onlar için yangın azabı vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphe yok ki, imân etmiş ve sâlih sâlih amellerde bulunmuş kimseler için de altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. Bu ise pek büyük bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ki Rabbinin kavrayıp tutuşu pek şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Muhakkak ki O’dur, bidâyeten yaratır ve iade eder olan O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve çok bağışlayan, çok seven O’dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş’ın Azîmüşşan sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediğini hakkıyla yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Sana o orduların haberi geldi mi? Fir’avun ile Semûd’un (haberi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Sana o orduların haberi geldi mi? Fir’avun ile Semûd’un (haberi)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Halbuki Allah, arkalarından kuşatıcıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır o, (tekzîb ettikleri) şeref ve kadri pek büyük olan bir Kur’an’dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Mahfûz olan bir levhadadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster