بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي تَكْذِيبٍ
Belilleziyne keferu fiy tekziybin.
Kelime
Anlamı
Kökü
بَلِ
doğrusu
الَّذِينَ
kimseler
كَفَرُوا
inkar eden(ler)
فِي
içindedirler
تَكْذِيبٍ
bir yalanlama

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Kâfir olanlar, zâten de yalanlamaya dalmışlardır.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Doğrusu Allah’tan gelen gerçekleri örtbas edenler zaten yalanlamaya dalmışlardır.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Hayır! Hakikat bilgisini inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Doğrusu inkar edenler bir yalanlama içindedirler.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Hayır; inkar edenler, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Fakat o kâfir olanlar, hâlâ inkârdadırlar.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Doğrusu, inkârcılar hakikati yalanlayıp durmaktalar.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Dogrusu inkar edenler, hep yalanlayagelmislerdir.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Hayır, hayır; o küfredenler durmadan (Hakk’ı) yalanlamakta..

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Hayır, o inkârcılar hala (Hakk`ı) yalanlamaktadır.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Hayır, inkâr edenler, hâlâ yalanlamaktadırlar.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  Doğrusu inkârcılar (gerçeği) yalanlayıp dururlar.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  İnkarcılar, kronik yalanlayıcılardır.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Fakat o inkarcılar hâlâ bir yalanlama içinde.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Doğrusu kâfirler bir yalanlama içindedirler.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Hayır, küfredenler (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Hayır, küfürde ısrar edenler bir yalanlama içindeler.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  Hayır, o küfredenler (haalâ) tekzîbdedirler.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (19-20) Hayır! O inkâr edenler (hâlâ) bir yalanlama içindedirler! Hâlbuki Allah, onları arkalarından kuşatıcıdır. (Geriye dönüşleri yoktur.)

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Doğrusu küfredenler, yalanlamadadırlar.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Onlar, gelen mesajları yalanlamak ve onları inkar etmek için mücadele eden kimselerdi.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Hayır, inkâr edenler, tekzip etmektedirler (yalanlama içindedirler).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Hayır! Küfre sapanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  Ama, hakikati inkara şartlanmış olanlar onu yalanlamakta ısrar ederler:

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  Maalesef inkarı önyargı haline getirenler yalanlamakta ısrar etmişlerdir;

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Fakat kâfir olan kimseler, tekzîp etmektedirler.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Hayır! O kâfirler yalanlayıp dururlar.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Fakat doğrusu o inkârcılar bir yalanlama içindedirler.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Doğrusu kâfirler bir yalanlama içindedirler.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Doğrusu, nânkörler bir yalanlama içindedirler.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kafir olanlar, yalanlayıp duruyorlar.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Hayır; küfretmekte olanlar, (kesintisiz) bir yalanlama içindedirler.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Gerçek şu ki, inkâr edenler bir yalanlama içindedirler.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  And yet the Unbelievers (persist) in rejecting (the Truth)!