1. Burçlarla dolu gökyüzü şahit olsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. vaad edilen gün şahit olsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. her bir tanık ve sanık şahit olsun (da şu gerçeği ünlesin): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kahrolsun hendek ehli! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O ateş (hendekleri), ağzına kadar doldurulup tutuşturulmuştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. O zaman onlar ateşin üstüne oturmuşlardır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Dinlerinden döndürmek için acımasızca şuurlu ve kâmil mü’minlere yaptıkları işkence ve zulmü de seyrediyorlardı, yaptıkları işkence ve zulüm sebebiyle kendi aleyhlerine şâhitlik de edecekler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O (zalimler) başka bir sebeple değil, sadece yücelikte eşsiz ve hamdin tümüne layık olan Allah`a imanda ısrar ettikleri için onlardan intikam almışlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O Allah ki, göklerin ve yerin hakimiyeti sadece O`na aittir; üstelik Allah her şeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Bakın, mü`min erkekler ve mü`min kadınlara işkence yapıp da sonra pişman olmayanlar var ya: elbet onlar derin bir mahrumiyet gayyasını boylayacaklar ve onları harlı ateşin azabı bekleyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz iman eden ve Allah`ın razı olacağı davranışlarda bulunanları da, zemininden ırmaklar çağıldayan cennetler bekleyecektir: işte büyük başarı budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz Rabbinin kıskıvrak yakalaması pek çetindir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. çünkü O, evet O`dur yoktan var eden ve o yaratmayı sürekli tekrar eden de yine O`dur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Ve mutlak bağış sahibi, hep seven ve sınırsızca sevilmeye layık olan O`dur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. en şerefli makamın sahibidir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. dilediği her şeyi yapabilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Malum orduların olayından haberin var mı? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun`un ve Semud kavminin (ordularından)? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Maalesef inkarı önyargı haline getirenler yalanlamakta ısrar etmişlerdir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah ise onları hiç hesaba katmadıkları yerden çepeçevre kuşatandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hepsinden öte bu şanlı şerefli bir hitaptır; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. tarifsiz bir hafızada koruma altına alınmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster