1. Gökyüzü şerha şerha yarıldığında Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. yani Rabbine kulak verdiğinde ve sonuç alındığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve yeryüzü uçsuz bucaksız bir düzlük haline getirildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ve içindeki her şeyi atarak boşaldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. yani Rabbine kulak verdiğinde ve sonuç alındığında... Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Sen ey insanoğlu! Evet evet, hayat yolunda son sürat yeldirdikçe (ister istemez) Rabbine doğru yol alan sen, sonunda O`na kavuşacaksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. İşte (o gün) sicili sağ eline verilen kimseye gelince: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. onun hesabı pek kolay görülecek Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ve cemaati arasına sevinçli bir şekilde dönecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve sicili bozuk çıkan kimseye gelince: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. artık ısrarla yok olmak için yalvaracak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ne ki çılgın bir ateşi boylayacak; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. oysa o, (vaktiyle) kendi cemaati arasında pek şen şakrak idi; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. her halde o (Allah`a) döneceğini asla ummuyordu; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. evet öyleydi, ama Rabbi onu sürekli gözetliyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ötesi yok! İşte şafak vaktini Ben şahit tutuyorum! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ve geceyi ve toplayıp kaydettiklerini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ve safha safha dolunay halini alan ayı (şahit tutuyorum ki Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. ey insanlar; mukadder sona doğru) safha safha, adım adım ilerleyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Peki, onlara ne oluyor ki hala (Hesap Günü`ne) iman etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Dahası, kendilerine Kur`an okunduğu zaman onu tasdik edip teslim de olmuyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Aksine, inkarda direnenler (ilahi vahyi) yalanlamakta ısrar ediyor; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. ama Allah içlerinde biriktirip gizlediklerini çok iyi biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık onlara şiddetli bir azabı müjdele; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. ancak iman edenler ve Allah rızasına uygun davrananlar hariç: Onları kesintisiz bir ödül bekliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster