لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ
Leterkebunne tabekan ’an tabekın.
Kelime
Anlamı
Kökü
لَتَرْكَبُنَّ
siz mutlaka bineceksiniz
طَبَقًا
tabakaya
عَنْ
-dan
طَبَقٍ
tabaka-

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Elbette geçeceksiniz bir halden bir hâle.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  Siz ey insanlar! Hiç şüphesiz bir halden bir hale geçeceksiniz yani doğum, gençlik, ihtiyarlık, hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik, ölüm, kıyamet, ahiret gibi safhalardan geçeceksiniz.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Mutlaka siz, boyutlar değiştirerek o boyutların uygun bedenlerine dönüşeceksiniz!

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  Muhakkak ki siz bir halden başka bir hale geçeceksiniz.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Sizler, muhakkak halden hale binib geçeceksiniz.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay`a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  suphesiz siz bir durumdan digerine ugratilacaksiniz.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Ki sizler şüphesiz kademeli hayat safhalarında halden hale geçeceksiniz.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  (16-19) Hayır (boşuna yaratıldığınızı zannetmeyin)! Yemin ederim akşamın alaca karanlığına, geceye ve gecenin içinde barındırdığına, dolunay hâlindeki aya ki, muhakkak siz bir durumdan diğerine uğratılacaksınız (tabakadan tabakaya bineceksiniz).

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Şüphesiz siz hâlden hâle geçeceksiniz.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Siz evreden evreye binip geçeceksiniz.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Ki, siz elbette halden hale geçeceksiniz.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğrayacaksınız.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Siz gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  siz (ey insanlar), hiç şübhesiz, o halden bu haale bineceksiniz.

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (Ki siz ey insanlar!) Mutlaka tabakadan tabakaya binecek (hâlden hâle geçecek)siniz!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Muhakkak siz; bir durumdan diğerine uğratılacaksınız.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Halden hale (bebeklik, çocukluk, gençlik, olgunluk, yaşlılık zenginlik, fakirlik gibi) değişeceksiniz.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  Siz mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz (gök katlarından geçeceksiniz).

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  Ki şüphesiz siz (Allah’a doğru) birbiriyle uyumlu bir aşamadan diğerine geçeceksiniz.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  (işte böylece, ey insanlar,) siz adım adım ilerleyeceksiniz.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  ey insanlar; mukadder sona doğru) safha safha, adım adım ilerleyeceksiniz.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  Elbette ki halden hale mülâki olacaksınız.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Ki, şüphesiz siz tabakadan tabakaya (halden hale) geçeceksiniz.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Siz bir durumdan diğerine geçeceksiniz.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Şüphesiz siz bir durumdan diğerine uğrayacaksınız.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  Siz halden hale geçeceksiniz!

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Ki, siz, mutlaka tabakadan tabakaya bineceksiniz!

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Elbette sen, bir aşamadan bir aşamaya geçeceksin.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Ki siz boyuttan boyuta/halden hale mutlaka geçeceksiniz.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  Ye shall surely travel from stage to stage.