1. Gök yarıldığı.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbine boyun eğdiği zaman.. Ki ona yaraşan da budur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yeryüzü dümdüz edildiği.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçindekiler boşalıp, atıldığı zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve kendisine yaraştığı gibi Rabbine boyun eğdiği zaman.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. -Ey insan, sen, Rabbine kavuşmak için çabalayıp durdun. İşte ona kavuştun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kimin kitabı sağından verilmişse.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O, kolay bir hesapla hesap verecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ailesinin yanına sevinç içinde dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kimin de kitabı arkasından verilmişse.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Ölüp, yok olmak isteyecek.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve alevli ateşe girecektir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Nitekim o, ailesinin yanında neşeli idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, asla dönmeyeceğini sanıyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Elbette dönecekti! Çünkü Rabbin onu gözlüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Andolsun şafağa. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceye ve kapladıklarına.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Dolunay halindeki Ay’a.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Elbette sen, bir aşamadan bir aşamaya geçeceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlara ne oluyor da iman etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlara Kur’an okunduğu zaman secde etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Aksine, o inkarcılar (gerçeği) yalan sayıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Allah, onların (içlerinde) sakladıklarını en iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara acı bir azabı müjdele.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak, iman edip doğruları yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster