1. (1-2) Gök yarıldığı, Rabbinin buyruğuna kulak verip boyun eğdiği zaman —ki gök bunun haklılık ölçüsündedir—. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Gök yarıldığı, Rabbinin buyruğuna kulak verip boyun eğdiği zaman —ki gök bunun haklılık ölçüsündedir—. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4-5) Yeryüzü uzatılıp dümdüz hâle getirildiği, içinde olanı boşalttığı ve Rabbinin buyruğuna kulak verdiği zaman —ki yeryüzü bunun haklılık ölçüsündedir— (herkes ne olduğunu iyice anlayacak).. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4-5) Yeryüzü uzatılıp dümdüz hâle getirildiği, içinde olanı boşalttığı ve Rabbinin buyruğuna kulak verdiği zaman —ki yeryüzü bunun haklılık ölçüsündedir— (herkes ne olduğunu iyice anlayacak).. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (3-4-5) Yeryüzü uzatılıp dümdüz hâle getirildiği, içinde olanı boşalttığı ve Rabbinin buyruğuna kulak verdiği zaman —ki yeryüzü bunun haklılık ölçüsündedir— (herkes ne olduğunu iyice anlayacak).. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Sen cidden (ölüp) Rabbına gidinceye kadar durmadan didinip koşturursun ve sonunda O’na kavuşursun. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-8) Artık kitabı (amel defteri) sağ eline verilen kimsenin kolay bir hesapla hesabı görülür.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-8) Artık kitabı (amel defteri) sağ eline verilen kimsenin kolay bir hesapla hesabı görülür.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve sevinerek arkadaşlarına dönüp gider. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-11-12) Kitabı (amel defteri) arkasından verilen kimse ise, «vay, yazıklar oldu bana, mahvoldum !» diye bağırıp çağıracak, alev alev yanan Cehennem’e varıp girecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-11-12) Kitabı (amel defteri) arkasından verilen kimse ise, «vay, yazıklar oldu bana, mahvoldum !» diye bağırıp çağıracak, alev alev yanan Cehennem’e varıp girecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (10-11-12) Kitabı (amel defteri) arkasından verilen kimse ise, «vay, yazıklar oldu bana, mahvoldum !» diye bağırıp çağıracak, alev alev yanan Cehennem’e varıp girecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o, (Dünya’da iken) yandaşlarının yanında (işlediği kötülüklerden dolayı) pek sevinçliydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu o, (hesap gününe) dönmeyeceğini sanırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, (kurtuluş yok) şüphesiz ki Rabbi onun yaptıklarını (bir bir) görmekteydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Hayır, şafak’a (Güneş battıktan sonra ufukta beliren kızıllık veya ondan bir süre sonra beliren sarılık) yemin ederim. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceye ve (insanlarla hayvanların dinlenmeleri için) derleyip topladığına da yemin ederim.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Derlenen dolunaya da yemin ederim ; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Ki sizler şüphesiz kademeli hayat safhalarında halden hale geçeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O halde onlara ne oluyor da„ inanmıyorlar?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kur’ân onların karşısında okunduğu zaman secde etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Secde etmek şöyle dursun küfre saplanıp kalanlar (Hakk’ı) yalanlamaya devam ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Halbuki Allah, onların içlerinde neleri gizlediklerini çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık sen, onları elem verici bir azâbla müjdele!. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak imân edip iyi-yararlı amellerde bulunanlar için bitmez-tükenmez mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster