1. Kendinde burçlar (takım yıldızlar) taşıyan göğe and olsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Va’dedilen güne (Kıyamet gününe) and olsun, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve şâhid olana ve şâhid olunana da and olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Uhdûdlular lanetlendiler.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Alev alev yanan ateş, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani ya onlar ateşin çevresinde oturmuşlardı. . Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Onlar, mü’minlere yaptıklarına şâhid oluyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Onların en çok kızıp intikam almak istedikleri ise, O çok güçlü, çok üstün, O çok övülmeye lâyık Allah’a imân edenlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O Allah ki, göklerin ve yerin mülkü O’nundur. Allah her şeye şâhiddir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. O kimseler ki, inanan erkek ve kadınlara (dinlerinden dönmeleri için) işkencede bulundular, sonra da (bu yaptıklarından dolayı) tövbe etmediler ; onlar için Cehennem azabı vardır; o çok yakıcı azâb onlar içindir Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Şüphesiz ki, imân edip iyi-yararlı amellerde bulunanlara, altlarından ırmaklar akan Cennetler vardır. İşte bu, büyük bir kurtuluştur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ki Rabbin tutup kahretmesi çok şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Doğrusu O, önce yoktan başlatıp var kılar; sonra da öldürüp yeniden geri çevirir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O, çok bağışlayandır, çok sevilen ve sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Yüce şerefli, şanlı Arş’ın sahibidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. İrâde ettiğini kusursuz yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (17-18) Fir’avn ve Semûd askerlerinin haberi sana geldi ya.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (17-18) Fir’avn ve Semûd askerlerinin haberi sana geldi ya.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Hayır, hayır; o küfredenler durmadan (Hakk’ı) yalanlamakta.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Allah ise onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Hayır, (gerçek onların iddia ettiği gibi değildir), bu (Kitap) çok şanlı şerefli Kur’ândır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Levh-i Mahfûz’dadır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster