1. (1-2) Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Gök yarıldığı, Rabbine kulak verip boyun eğecek hale getirildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-5) Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O’na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-5) Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O’na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (3-5) Yer dümdüz edildiği, içinde bulunanları atıp boşaldığı ve Rabbini dinleyip O’na hakkıyla itaata mecbur kılındığı vakit (insanoğlu yaptıkları ile karşılaşır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Şüphe yok ki sen Rabbine karşı çaba üstüne çaba göstermektesin; sonunda O’na varacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Kimin kitabı sağından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kolay bir hesapla hesaba çekilecek; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve sevinçli olarak ailesine dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (10-13) Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal mülk sebebiyle) şımarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-13) Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal mülk sebebiyle) şımarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (10-13) Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal mülk sebebiyle) şımarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (10-13) Kimin de kitabı arkasından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek; alevli ateşe girecektir. Zira o, (dünyada) ailesi içinde (mal mülk sebebiyle) şımarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onda basan karanlığa, dolunay olmuş aya yemin ederim ki, halden hale geçersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Böyleyken onlar acaba neden iman etmezler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Onlar kendilerine Kur’an okununca secde de etmezler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Aksine, kâfirler yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Halbuki Allah onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. (Resûlüm!) Onlara acı azabı müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İman edip sâlih amel işleyenler başkadır; onlar için arkası kesilmeyen bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster