1. Gök yarılıp parçalandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Rabbinin emrine kulak verip boyun eğdiğinde, zaten ona yakışan da bu idi, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. yeryüzü dümdüz hale getirildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ve içindeki herşeyi dışarı atarak, tamamen boşaldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Rabbinin emrine kulak verip boyun eğdiğinde, zaten ona yakışan da bu idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Öyleyse ey insan! Muhakkak sen Rabbbine doğru varan bir yol üzerinde çabalayıp durmaktasın, eninde sonunda mutlaka ölecek, tekrar diriltilip O’na kavuşacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sicili sağ eline verilecek olan kimse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. artık onun hesabı kolayca görülür Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ve cennetteki kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sicili arkasından verilecek olan ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. cehennemlik olduğunu anlayacak ve tamamen yok olmayı isteyecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ama ne fayda o ateşe atılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Şüphe yok ki o adam dünyadaki hayatında yandaşlarının yanında pek sevinçli ve keyifle yaşamıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü o hiçbir zaman ölümden sonra başka bir hayatta, Allah’a dönmeyeceğini sanırdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Halbuki Rabbi onun her halini görüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoo, andolsun akşamın alaca karanlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. geceye ve gecenin derleyip topladığı herşeye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. dolunay haline gelen aya da andolsun ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz ey insanlar! Hiç şüphesiz bir halden bir hale geçeceksiniz yani doğum, gençlik, ihtiyarlık, hastalık, sağlık, fakirlik, zenginlik, ölüm, kıyamet, ahiret gibi safhalardan geçeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Peki o halde onlara ne oluyorda hâlâ inanmıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve Kur’ân kendilerine okunduğunda, saygı ile yere kapanmıyorlar, secde etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Secde etmek şöyle dursun, o inkârcılar hakkı yalanlamaya devam ediyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ama Allah onların kalplerinde gizlediklerini çok iyi biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O halde onlara acı bir azabı müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak iman edip doğru dürüst işler yapanlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır Mealleri Kıyasla Sayfada Göster