1. (1-2) Gök yarıldığı, (yarılmakda da) Rabbini dinleyib boyun eğdiği zaman, ki gök zâten buna lâyık olarak yaratılmışdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Gök yarıldığı, (yarılmakda da) Rabbini dinleyib boyun eğdiği zaman, ki gök zâten buna lâyık olarak yaratılmışdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-4-5) yer uzatıldığı, içinde ne varsa atıb bomboş kaldığı, bu hususda da) Rabbini dinleyib boyun eğdiği zaman, ki yer zâten buna lâyık olarak yaratılmışdır, (herkes yapdığına kavuşacakdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. (3-4-5) yer uzatıldığı, içinde ne varsa atıb bomboş kaldığı, bu hususda da) Rabbini dinleyib boyun eğdiği zaman, ki yer zâten buna lâyık olarak yaratılmışdır, (herkes yapdığına kavuşacakdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (3-4-5) yer uzatıldığı, içinde ne varsa atıb bomboş kaldığı, bu hususda da) Rabbini dinleyib boyun eğdiği zaman, ki yer zâten buna lâyık olarak yaratılmışdır, (herkes yapdığına kavuşacakdır). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan, hakıykat sen Rabbine (kavuşuncaya) kadar durmayıb didineceksin, nihayet Ona ulaşacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O vakit (amel) kitabı sağ eline verilen kimseye gelince. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. kolayca bir hisâb ile muhaasebe edilecek o, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ehline de sevinçli dönecekdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Amma kitabı arkasından verilen kimse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. derhal helakini temennî edecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. o şiddetli ateşe (cehenneme) girecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o, ehli içinde bir şımarıkdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü o, hakıykaten ve kat’iyyen (Rabbine) dönmeyeceğini sanmışdı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır (o, Rabbine dönecekdi). Çünkü Rabbi onu çok iyi görendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Demek (hakıykat onun zannetdiği gibi değildir). Andederim o şafaka. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O geceye ve onun (sinesinde) derleyip topladığı şey (ler) e, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. toplu bir haale geldiği (nuuru tamamlandığı) zaman aya ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. siz (ey insanlar), hiç şübhesiz, o halden bu haale bineceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Öyleyse onlara ne (oluyor) ki îman etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve karşılarında Kur’an okunduğu zaman (derin saygı ile) eğilmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bil’akis o küfredenler tekzîb ederler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Halbuki Allah onların yüreklerinde neler saklıyorlar, pek iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bunun için sen (Habibim) onları elem verici bir azâb ile müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. îman edib de güzel güzel amel (ve hareket) edenler müstesnadır. Onlar için bitib tükenmeyen bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster