1. Ölçekde ve tartıda hîle yapanların vay haaline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ki onlar insanlardan ölçekle aldıkları zaman (haklarını) tastamam alanlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Onlara (insanlara) ölçekle, yahud tartı ile verdikleri zaman ise eksilenlerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Saahiden onlar (öldükden sonra) diriltileceklerini sanmıyor (lar) mı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Büyük bir günde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Aalemlerin Rabbi (olan Allahın hükmü) için insanların (kabirlerinden) kalkacağı günde? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sakın (hîleye sapmayın. Âhiret hisâbını unutmayın). Çünkü kötülerin kitabı muhakkak ki «Siccîn» dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Sicciînin ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (O) yazılmış bir kitabdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Yalan sayanların o gün vay haaline! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. ki onlar, o dîn gününü yalan saymakda olanlardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Halbuki onu haddi aşkın ve taşkın, günâha düşkün olan her kişiden başkası yalan saymaz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Onun karşısında âyetlerimiz okununca «Evvelkilerin masallarıdır» demişdir o. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır (hakıykat öyle değil), bil’akis, onların kazanmakda oldukları (irtikâb edegeldikleri mâ’siyetler) kalblerini yenmiş (paslandırmış) dır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır (inanmazlar) Şübhesiz ki onlar o gün Rableri (ni görmek) den kat’iyyen mahrumdurlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Sonra onlar muhakkak ve muhakkak o alevli cehenneme gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Sonra da (onlara) «İşte (bu azâb) sizin yalan saymakda devam etdiğiniz şeydir» denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Hakkaa ki iyilerin (amel) kitab (lar) ı, hiç şübhesiz «İlliyyîn» dedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. «İlliyyîn» in ne olduğunu sana hangi şey bildirdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (O), yazılmış bir kitabdır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. ki huzuurunda mukarreb (olan melek) ler bulunur. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Şübhesiz o iyiler (cennet) ni’met (leri) içinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. (süslü) tahtlar üzerinde (kendilerine verilen ni’metleri) temâşâ edeceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Öyle ki sen o ni’metin (herdem taze) güzelliğini yüzlerinde (görünce) tanırsın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara mühürlü, haalis bir şarabdan içirilecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. ki onun (içiminin) sonu bir miskdir. O halde nefaset isteyenler bunu arzuu etmelidir (ler). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (O şarabın) katgısı «Tesnîm» dendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (O), bir pınardır ki mukarrebler (yalınız) onu içerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Hakıykat, günâh işleyen (o kâfir) ler îman edenlerden kimine gülerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. (Mü’minler) yanlarından geçerlerken birbirlerine kaş göz işaretleri yaparlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. Aailelerine döndükleri vakit (bu maskaralıklarından) zevk duyarak dönerlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. Onları gördükleri zaman «Bunlar muhakkak sapıklardır» terlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Halbuki onlar (mü’minlerin) üzerlerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. işte bu gün de îman edenler o kâfirlere gülüyorlar, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (süslü) tahtlar üzerinde (onlara) bakarak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. (Nasıl) o kâfirler işleyegeldilclerinin cezasına çarpıldı (lar) mı?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster