1. Gök yarıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar dağılıb döküldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Denizler fışkırtıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kabirler (in toprağı) alt üst edildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (her) nefs önden ne yolladı, geriye ne bırakdıysa (artık hepsini görüb) bilmişdir (bilecekdir). Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan, O (lütf-ü) keremi bol Rabbine karşı seni aldatan ne? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (O Rabbine karşı) ki seni yaratan, sana (şu) salim uzuvlar (ı) veren, (onları birbirleriyle denk yapmak suretiyle) sana şu nizaam ve i’tidâli bahşedendir O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Seni dilediği herhangi bir suretde terkîb edendir O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır (siz Allahın keremine de mağrur olmuyorsunuz). Bil’akis dîni yalan sayıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Halbuki sizin üstünüzde hakıykî bekçiler, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (Allah indinde) çok şerefli yazıcılar vardır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ki onlar ne yapıyorsanız bilirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. İyiler, hiç şübhesiz Naıym (cennetin) de, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kötüler ise muhakkak alevli ateşdedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Dîn (ceza) günü oraya gireceklerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve onlar bundan ayrılanlar da değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. O dîn günü nedir? (Bunu) sana hangi şey öğretdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. O dîn günü nedir? Tekrar (bunu) sana hangi şey öğretdi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O, öyle bir gündür ki hiçbir kimse kimseye, hiçbir şeyle fâide vermiye muktedir olamayacakdır. O gün emir (yalınız) Allahındır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster