عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
’Alimet nefsun ma kaddemet ve ahharet.
Kelime
Anlamı
Kökü
عَلِمَتْ
bilir
نَفْسٌ
her can
مَا
ne
قَدَّمَتْ
öne sürmüştür
وَأَخَّرَتْ
ve geride bırakmıştır

 • Abdulbaki Gölpınarlı Abdulbaki Gölpınarlı:
  Bilir herkes, neyi öne sürmüştür, neyi sona bırakmış.

 • Abdullah Parlıyan Abdullah Parlıyan:
  herkes önden gönderdiğini ve geride bıraktığını bilir veya amel defterleri açılınca, insan kendisini ileriye götüren ve geri bırakan amellerini bilir veya önceden yaptıklarını ve sonraya bıraktıklarını bilir.

 • Adem Uğur Adem Uğur:
  İnsanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.

 • Ahmed Hulusi Ahmed Hulusi:
  Her nefs takdim ettiği (yapıp önceden gönderdiği) ve tehir ettiği (yapmadığı, sonraya bıraktığı) şeyi bilmiştir.

 • Ahmet Varol Ahmet Varol:
  (Her) can neyi önden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir.

 • Ali Bulaç Ali Bulaç:
  (Artık her) Nefis önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip-öğrenmiştir.

 • Ali Fikri Yavuz Ali Fikri Yavuz:
  Herkes (dünyada) yaptığı iyiliği ve bıraktığı kötülüğü bilecektir.

 • Bayraktar Bayraklı Bayraktar Bayraklı:
  Herkes, neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilecektir.

 • Bekir Sadak Bekir Sadak:
  Insanoglu, ne yaptigini ve ne yapmadigini gorur.

 • Celal Yıldırım Celal Yıldırım:
  Herkes öndon gönderdiğini ve geriye neler bıraktığını bilecek.

 • Cemal Külünkoğlu Cemal Külünkoğlu:
  Herkes (dünyada) yaptığı ve (yapmak zorunda olup da) yapmadığı şeyleri bilecektir.

 • Diyanet İşleri Diyanet İşleri:
  Herkes yaptığı ve yapmadığı şeyleri bilecek.

 • Diyanet Vakfı Diyanet Vakfı:
  (1-5) Gökyüzü yarıldığı, yıldızlar döküldüğü, denizler birbirine katıldığı, kabirlerin içindekiler dışarı çıkarıldığı zaman, insanoğlu (yapıp) gönderdiklerini ve (yapamayıp) geride bıraktıklarını bir bir anlar.

 • Edip Yüksel Edip Yüksel:
  Her kişi, yaptığını ve yapmadığını öğrenecektir.

 • Elmalılı Hamdi Yazır Elmalılı Hamdi Yazır:
  Herkes neyi önünden gönderdiğini ve neyi geri bıraktığını bilir.

 • Fizil-al il Kuran Fizil-al il Kuran:
  Herkes neyi öne, neyi geriye aldığını öğrenir.

 • Gültekin Onan Gültekin Onan:
  (Artık her) nefs önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir.

 • Harun Yıldırım Harun Yıldırım:
  Nefis önce yaptıklarını ve ertelediklerini bilecek.

 • Hasan Basri Çantay Hasan Basri Çantay:
  (her) nefs önden ne yolladı, geriye ne bırakdıysa (artık hepsini görüb) bilmişdir (bilecekdir).

 • Hayrat Neşriyat Hayrat Neşriyat:
  (O gün) her nefis, neyi (yapıp) öne sürdüğünü ve (neyi yapmayıp) geri bıraktığını bilir!

 • İbn-i Kesir İbn-i Kesir:
  Kişi neyi takdim edip neyi te’hir ettiğini bilir.

 • İlyas Yorulmaz İlyas Yorulmaz:
  Bir nefis (dünyada yaşarken) neleri yaptıklarını ve neleri yapmayıp arkasına atmış olduklarını öğrenir.

 • İskender Ali Mihr İskender Ali Mihr:
  (Her) nefs ne takdim ettiğini (yaptığını) ve neyi tehir ettiğini (yapmadığını) bilmiştir.

 • Kadri Çelik Kadri Çelik:
  (Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiş olur.

 • Muhammed Esed Muhammed Esed:
  her insan, (sonunda,) ilerisi için ne hazırladığını ve (bu dünyada) ne bıraktığını anlayacaktır.

 • Mustafa İslamoğlu Mustafa İslamoğlu:
  her insan neyi öncelediğini ve neyi ertelediğini fark edecek.

 • Ömer Nasuhi Bilmen Ömer Nasuhi Bilmen:
  (3-5) Ve denizlerin kaynayıp aktığı vakit. Ve mezarların alt üst olduğu vakit. Herkes, neyi ileri sürmüş ve neyi geriye bırakmış olduğunu bilir.

 • Ömer Öngüt Ömer Öngüt:
  Herkes (yapıp) gönderdiklerini ve (yapmayıp) geride bıraktıklarını bilecektir.

 • Sadık Türkmen Sadık Türkmen:
  Her kişi önceden ne işlediklerini/yaptıklarını ve geriye ne bıraktığını/yapmadıklarını bilir.

 • Seyyid Kutub Seyyid Kutub:
  Herkes neyi öne, neyi geriye aldığını öğrenir.

 • Suat Yıldırım Suat Yıldırım:
  İşte o zaman!.. Her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır.

 • Süleyman Ateş Süleyman Ateş:
  Her can, ne (yapıp) öne sürdüğünü ve ne (yapmayıp) geride bıraktığını bilir.

 • Şaban Piriş Şaban Piriş:
  Kişi ne hazırlamış olduğunu ne ertelemiş olduğunu bilecektir.

 • Tefhim-ul Kur'an Tefhim-ul Kur'an:
  (Artık her) Nefis, önceden takdim ettiklerini ve ertelediklerini bilip öğrenmiştir.

 • Yaşar Nuri Öztürk Yaşar Nuri Öztürk:
  Benlik, bilmiş olacaktır önden gönderdiğini de arkaya bıraktığını da.

 • Yusuf Ali (İngilizce) Yusuf Ali (İngilizce):
  (Then) shall each soul know what it hath sent forward and (what it hath) kept back.