1. Gökyüzü parçalanıp yarıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve yıldızlar dökülüp saçıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve denizler kabarıp kaynayıp birbiriyle karıştığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. kabirler alt üst olup içindekiler çıkarıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. herkes önden gönderdiğini ve geride bıraktığını bilir veya amel defterleri açılınca, insan kendisini ileriye götüren ve geri bırakan amellerini bilir veya önceden yaptıklarını ve sonraya bıraktıklarını bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Lütuf ve iyiliği bol Rabbine karşı seni aldatan ve isyana sürükleyen nedir? Niçin O’na itaat etmiyorsun da karşı çıkıyorsun? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. O Rabb ki seni yarattı, varlık amacına uygun olarak şekillendirdi ve seni bir düzene koyup dengeli kıldı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Dilediği şekilde yani güzel, çirkin, uzun, kısa, esmer, beyaz meydana getirendir O. Çünkü hiçbir yaratık kendisi ve başkasının şekli ve karakterinin oluşumunda yetkili değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Hayır, olmaz öyle şey! Siz Allah’ın dinini veya ceza gününü yalan sayıyorsunuz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Halbuki size koruyucu melekler görevlendirilmiştir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Bunlar değerli kaydedicilerdir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ne yaparsanız hepsini bilirler ve kayda geçerler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gerçekten hayırlılar ve iyiler imanlarında sadık ve samimi olup doğru dürüst işler işleyenler, nimet cennetlerindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Kâfirler, günaha dadananlar ise yakıcı bir ateş içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Ceza ve hesap günü varıp o cehenneme yuvarlanacaklar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Ve ondan asla kurtulmaları ve kaçıp kaybolmaları da mümkün olmayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Hesap ve ceza günü nedir, sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve yine hesap günü nedir, sen bilir misin? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. O gün öyle bir gündür ki, hiçbir kimse hiçbir kimseye yardım edemez, herkes kendi derdine düşer. O gün hakimiyet emir ve komuta yalnızca Allah’a aittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster