1. Güneş dürülüp ortadan kaldırıldığında Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. ve yıldızlar kararıp yok olduğunda, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. dağlar yerinden oynatılıp yürütüldüğünde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. doğurmak üzere olan dişi develer başı boş bırakıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. vahşi hayvanlar bir araya toplanıp, beraber kaldıklarında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. denizler ateş haline geldiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. ruhlar bedenleriyle veya ruhlar yaptıkları işlerle bir araya getirildiğinde Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Ve sorulduğu zaman o diri diri toprağa gömülen kıza; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. hangi suçtan dolayı öldürüldükleri. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. İnsanların yapıp ettiklerinin dosyaları açıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. gök perdesi açılıp herşey ortaya çıktığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. cehennemin yakıcı ateşi parladığında Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. ve cennet gözler önüne getirilip yaklaştırıldığında; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. O gün her insan kendisi için ne hazırlamış olduğunu görecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır, hayır! Geceleri dönüp duran gündüzleri de kaybolan yıldızlara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dolaşıp yuvalarına giren gezegenlere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. karardığı anda geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. aydınlığı etrafa yayılmaya başladığı zaman, sabaha yemin olsun ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. bu Kur’ân şerefli bir elçinin Allah’tan getirip okuduğu sözüdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O elçi ki çok güçlüdür. Arş sahibi Allah’ın yanında çok değerli bir yeri vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Melekler arasında kendisine itaat edilen ve vahiy getirme hususunda bir güvence ve teminattır, O. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Arkadaşınız Muhammed sizin iftira ve iddia ettiğiniz gibi dengesiz ve deli değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun Muhammed vahiy getiren Cibrîl’î berrak bir ufukta gördü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O peygamber akıl ve duyularla bilinemeyecek bilgileri bildirdiğinden dolayı suçlanamaz veya akıl ve duyularla bilinemeyecek haberleri aktarmakta cimrilik etmez yani aldığı vahyi aynen tebliğ eder. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Bu Kur’ân inkârcıların dedikleri gibi taşlanan ve lanetlenen şeytanın sözü de değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O halde siz inkârcılar bunca gerçeklerden sonra nereye kaçıp gidiyorsunuz? İman edip teslim olmanız gerekmez mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. Bu Kur’ân bütün insanlık için bir öğüt ve hatırlatmadan başka birşey değildir, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. doğru yolda yürümek isteyen her biriniz için. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Ama Allah bütün alemlerin Rabbi o yolu size göstermeyi istemedikçe siz onu isteyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster