1. Güneş dürül (üb söndürül) düğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yıldızlar (kararıb) düşdüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Dağlar (yer yüzünden koparılıb) yürütüldüğü zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Gebe develer (başı boş) salıverildiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Vahşî hayvanlar bir araya toplandığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Denizler ateşlendiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ruuhlar çiftleşdiği zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (8-9) Diri diri gömülen kızın hangi suç (ların) dan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (8-9) Diri diri gömülen kızın hangi suç (ların) dan dolayı öldürüldüğü sorulduğu zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. (Amel) defterler (i) açılıb yayıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Gök (yerinden) koparıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. O alevli ateş (cehernem) daha ziyâde kızışdırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Cennet (mü’minlere) yaklaşdırıldığı zaman, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (her) nefs ne hazırlamışsa (artık hepsini görüb) bilmişdir (bilecekdir.) Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (Demek ki hakıykat, ey kâfirler, sizin dediğiniz gibi değildir). Andederim o (geceleri) geri dön (üb aydınlık neşr eden), Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Akıb akıb yuvalarına giden (yıldız) lara, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Karanlığa yöneldiği zaman geceye, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Nefeslendiği dem sabaha ki, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Şüphesiz, muhakkak o (Kur’an) çok şerefli bir elçinin (getirdiği) kelâmdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (Bir elçi ki) çetin bir kudrete mâliktir. Arşın saahibi (olan Allah) nezdinde çok i’tibarlıdır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Orada kendisine itaat olunandır, bir emindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Sizin saahibiniz bir mecnun değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Andolsun ki O (saahibiniz) onu apaçık ufukda görmüşdür. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O gaybden dolayı asla suçlu da değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. O (Kur’an) da taşlanmış (koğulmuş) bir şeytanın sözü değil. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. O halde nereye gidiyorsunuz? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. (27-28) O, aalemler için, (hele) sizden doğruluk isteyenler için bir öğüdden başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. (27-28) O, aalemler için, (hele) sizden doğruluk isteyenler için bir öğüdden başkası değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. (Bununla beraber o doğruluğu) âlemlerin Rabbi olan Allah dilemeyince siz dileyemezsiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster