1. Gökyüzü parçalara ayrıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. tabiatı gereği Rabbine boyun eğdiğinde; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ve yeryüzü dümdüz hale getirildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ve içindeki her şeyi dışarı atarak tamamen boşaldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. tabiatı gereği Rabbine boyun eğerek: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. (öyleyse,) ey insan -sen (madem ki) zahmetli bir çaba ile Rabbine yönelmektesin- sonunda mutlaka O’na kavuşacaksın! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Sicili sağ eline verilecek olan kimse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. zamanı geldiğinde kolay bir hesaba çekilecektir; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. ve kendi görüş ve anlayışındaki insanlara sevinçle dön(ebil)ecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Sicili arkasından verilecek olan ise, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. zamanı geldiğinde tamamiyle yok olmak için yalvaracak: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. ama yakıcı ateşe atılacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Bakın, o adam, (yeryüzündeki hayatında) kendi görüş ve anlayışındaki insanlar arasında keyifle yaşadı; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. çünkü, hiçbir zaman (Allah’a) döneceğini düşünmedi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Evet, öyle! Halbuki Rabbi, onda olan her şeyi görmekteydi! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yok yok! Hayır! Akşamın (geçip giden) alacakaranlığını tanıklığa çağırırım. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve geceyi, onun (safha safha) gözler önüne serdiklerini, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. ve dolunay haline gelen ayı: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (işte böylece, ey insanlar,) siz adım adım ilerleyeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Peki, onlara ne oluyor da (öteki dünyaya) inanmıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Ve Kur’an kendilerine okunduğunda saygıyla yere kapanmıyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Evet, hakikati inkara şartlanmış olanlar (bu ilahi kelamı) yalanlıyorlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Ama Allah, onların (kalplerinde) gizlediklerini bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. O halde, onlara (öteki dünyada) şiddetli azabı haber ver, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. yalnız (pişmanlık duyarak) iman edip doğru ve yararlı işler yapanlar hariç. Onlar için kesintisiz bir ödül vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster