1. Vay haline ölçüyü eksik tutanların! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Onlar, (öteki) insanlardan haklarını eksiksiz isterler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. ama borçlarını ölçüp tartmaya gelince, onu azaltmaya çalışırlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Onlar bilmez mi ki tekrar diriltilecekler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (ve) korkunç bir Gün’de (hesaba çekilecekler); Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. bütün insanların alemlerin Rabbi huzuruna varacakları Gün’de? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Gerçek şu ki, kötü ruhluların kaydı, kayıpsız kaçaksız bir şekilde (tutulmuş)tur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Bilir misin nedir o kayıpsız kaçaksız olan? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O, (silinmez şekilde) tutulan bir kayıttır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Vay haline o Gün hakikati yalanlayanların, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hesap Günü’nü(n geleceğini) yalanlayanların: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. oysa, hak ve adalet sınırlarını ihlal edenler (ve) günaha batmış (olan)lar dışında kimse onu yalanlamaz: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. (işte böyle,) ne zaman mesajlarımız onlara iletilse, hep "Geçmişin masalları!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Hayır, onların kalpleri, yaptıkları (kötülükler) ile pas tutmuştur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Elbette onlar, o Gün Rablerin(in rahmetin)den yoksun bırakılacaklar: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. ve sonra kesinlikle yakıcı ateşe girecekler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. ve kendilerine, "Bu, işte sizin yalanlamaya düşkün olduğunuz (şey)dir!" denilecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ama, gerçek erdem sahiplerinin kaydı en yüce şekilde (tutulur)! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Bilir misin nedir o yüce şekil? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O, (silinmez şekilde) tutulan bir kayıttır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Allah’a yakınlaşmış herkes tarafından gözlenen. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Bakın, gerçek erdem sahipleri (öteki dünyada) mutlaka kutsananlardan olacaklar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. sedirler üzerinde (uzanarak) bakacaklar (Allah’a): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. ve yüzlerinde kutsanmışlığın parıltısını göreceksin. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Onlara (Allah’ın) mührü ile damgalanmış halis bir içki verilecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 26. misk kokusu saçarak akan. Öyleyse, değerli şeylere ulaşmak için (can atanlar) bu (cennet içkisi)ni hedeflesinler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 27. çünkü o en yüce (madde)lerden oluşmuştur; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 28. Allah’a yakınlaşanların içecekleri bir (nimetin) kaynağı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 29. Bakın, kendilerini günaha kaptıranlar, imana erenlere gülerler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 30. ve ne zaman yanlarından geçseler birbirlerine (istihza ile) göz kırparlar; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 31. ve kendileriyle aynı görüşteki insanlara geri döndüklerinde de keyif ve neşeyle dönerler; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 32. ve ne zaman (inananları) görseler, onlara: "Yazık, bu (insa)nlar doğru yoldan sapmış!" derler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 33. Oysa onlara, başkaları(nın inançları) üzerinde gözetleyicilik görevi verilmiş değildir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 34. (Hesap) Günü ise, imana ermiş olanlar (geçmişte) hakikati inkar edenler(in halin)e gülecekler Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 35. (çünkü, cennette) sedirlerin üstünde (uzanmış şekilde) bakınıp duracaklar ve (kendi kendilerine diyecekler): Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 36. "Bu hakikat inkarcıları, yapmaya düşkün oldukları şeyler için mi (böyle) cezalandırılıyorlar?" Mealleri Kıyasla Sayfada Göster