1. Gökyüzü yarıldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Kendisine yaraşır şekilde Rabbine boyun eğdiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yer dümdüz edildiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Içinde olanları atıp da boşaldığında. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve yaraştığı üzere Rabbine boyun eğdiğinde! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan! Madem ki sen, Rabbinin katına varan yolda, çaba üstüne çaba göstermektesin, sonunda O’nun huzuruna ulaşacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık kimin sicili/dosyası/kitabı sağından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O; kolay bir hesap ile hesaba çekilecek Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve sevinçli olarak ailesine dönecek! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kimin de dosyası/sicili/kitabı ardından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Derhal yok olmayı çağıracak Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve (o) çılgın alevli ateşe atılacak. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o, (dünyada iken) çevresi içinde sevinçli idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Çünkü o, hiç dönmeyeceğini sanmıştı! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Aksine hiç şüphesiz Rabbi onu görmekte idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Artik yemin ederim o şafak vaktine, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceye ve derleyip topladığı şeylere Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve dolunay şeklini aldığı zaman Ay’a ki; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz bir durumdan diğerine geçeceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Onlara ne oluyor ki, inanmıyorlar!.. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (2021) Böyleyken, onlar acaba niçin iman etmezler? Kendilerine Kur’ân okununca secde de etmezler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Aksine o nankörler yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Oysa Allah içlerinde sakladıkları şeyleri çok iyi biliyor. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onları can yakıcı bir azapla müjdele. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak iman edip de faydalı işi en iyi şekilde yapanlar başka! Onlara kesintisiz bir mükâfat vardır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster