1. Ant olsun o yıldız kümeleri sahibi gökyüzüne, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ant olsun söz verilen güne; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ant olsun o şahide ve şahitlik edilene! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. Kahrolsun o hendek arkadaşları, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. O ateşlerle dOlu hendeği hazırlayanlar! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Hani onlar, onun çevresinde oturmuşlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Ve müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kendileri onlardan yalnızca güçlü ve övgüye değer Allah’a inandıkları için intikam alıyorlardı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. O (Allah) ki; göklerin ve yerin mülkü/yönetimi/imparatorluğu O’nundur. Allah herşeye şahittir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edenler, sonra da tövbe etmeyenler var ya; işte onlara kesinlikle cehennem azabı vardır. Yakıcı ateş azabı da onlar içindir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Iman edenlere ve salih amelleri/faydalı işleri en iyi şekilde yapanlara ise, alt taraflarından ırmaklar akan cennetler vardır. Büyük başarı/kurtuluş işte budur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Şüphesiz ki, Rabbinin yakalayışı pek şiddetlidir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Gerçek şu ki; O’dur yoktan var eden ve yeniden diriltecek/hayat verecek olan! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Bağışlayıcıdır, sevendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Arş’ın sahibidir, şanı yücedir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Dilediğini mutlaka yapandır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Oordularin haberi sana geldi mi? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Firavun ve Semud’un! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Fakat doğrusu o inkârcılar bir yalanlama içindedirler. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Halbuki Allah onları arkalarından kuşatmıştır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Doğrusu o, şanlı bir Kur’an’dır, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Korunmuş bir levhadadır! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster