1. (1-2) Gökyüzü parçalara ayrıldığında, tabiatı gereği Rabbine kulak verdiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. (1-2) Gökyüzü parçalara ayrıldığında, tabiatı gereği Rabbine kulak verdiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. (3-5) Yeryüzü dümdüz hale getirildiğinde, içindeki her şeyi dışarı atarak tamamen boşaldığında ve tabiatı gereği Rabbine kulak verdiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. ve içindeki her şeyi atarak boşaldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. (3-5) Yeryüzü dümdüz hale getirildiğinde, içindeki her şeyi dışarı atarak tamamen boşaldığında ve tabiatı gereği Rabbine kulak verdiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. “Ey insan! Şüphesiz sen Rabbine varan yolda çabalayıp durmaktasın. Sonunda O`na kavuşacaksın.” Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. (7-9) Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesaba çekilecek ve sevinçle ailesine dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. (7-9) Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesaba çekilecek ve sevinçle ailesine dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. (7-9) Kimin kitabı sağından verilirse, kolay bir hesaba çekilecek ve sevinçle ailesine dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Ve sicili bozuk çıkan kimseye gelince: Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. (10-12) Kimin de kitabı arka tarafından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek ve alevli ateşe girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. (10-12) Kimin de kitabı arka tarafından verilirse, derhal yok olmayı isteyecek ve alevli ateşe girecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Zira o, ailesi içinde şımarmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. (14-15) Çünkü o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. (14-15) Çünkü o, hiçbir zaman Rabbine dönmeyeceğini sandı. Oysa gerçekten Rabbi onu görüyordu. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Akşamın alaca karanlığına, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay`a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay`a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. (16-19) Hayır! Şafağa, geceye ve onun topladığı şeylere, dolunay şeklini alan Ay`a yemin ederim ki siz halden hale geçersiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. (20-21) Böyleyken, onlar acaba niçin iman etmezler? Kendilerine Kur`ân okununca secde de etmezler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. (20-21) Böyleyken, onlar acaba niçin iman etmezler? Kendilerine Kur`ân okununca secde de etmezler? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Aksine, inkâr edenler yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Halbuki Allah, onların gizlediği şeyleri çok iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Onlara acıklı azabı müjdele! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. İman edip iyi amel işleyenler müstesnadır. Onlar için arkası kesilmeyen bir ödül vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster