1. Gök, yarılıp-parçalandığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Ve ’kendi yaratılışına uygun’ Rabbine boyun eğdiği zaman; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Yer, düzlendiği, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçinde olanları dışa atıp boşaldığı, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Ve ’kendi yaratılışına uygun Rabbine boyun eğdiği zaman. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan, gerçekten sen, hiç durmaksızın Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın; sonunda O’na varacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık kimin kitabı sağ yanından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. O, kolay bir hesap (sorgu) ile sorguya çekilecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve kendi yakınlarına sevinç içinde dönmüş olacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kimin de kitabı ardından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. O da, helak (yok olmay)ı çağıracak, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Çılgın alevli ateşe girecek. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o, (dünyada) kendi yakınları arasında sevinçliydi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu o, (Rabbine) bir daha dönmeyeceğini sanmıştı. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır; gerçekten Rabbi, kendisini çok iyi görendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Yoo, şafak-vaktine yemin ederim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Geceye ve toplayıp-taşıdığı şeylere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ondördüne girdiği zaman aya; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz, gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. Şu halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendilerine Kur’an okunduğunda secde etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Tersine, o nankörler, yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Oysa Allah, onların içlerinde sakladıklarını daha iyi bilendir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Bu durumda sen, onlara acı bir azap ile müjde ver. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak iman edip salih amellerde bulunanlar başka; onlar için kesintisi olmayan bir ecir (mükafaat) vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster