1. Gök, yarılıpparçalandığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 2. Yaratılışına uygun olarak Rabbine boyun eğdiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 3. Ve yeryüzü alabildiğine düzlendiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 4. İçinde olanları dışarıya atıp boşaldığında, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 5. Yaratılışına uygun olarak Rabbine boyun eğdiğinde, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 6. Ey insan, gerçekten sen Rabbine doğru bir çaba harcayıp durmaktasın. Sonunda O’na kavuşacaksın. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 7. Artık kimin kitabı sağından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 8. Kolay bir hesap ile sorguya çekilecek, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 9. Ve ailesine sevinç içinde dönecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 10. Kimin de kitabı ardından verilirse, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 11. Hemen helak olmayı dileyecektir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 12. Ve alevli ateşi boylayacaktır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 13. Çünkü o, ailesi arasında sevinçli idi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 14. Doğrusu o, bir daha dönmeyeceğini düşünmüştü. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 15. Hayır; gerçekten Rabbi onu çok iyi görendi. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 16. Şafağa yemin ederim, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 17. Ve geceye ve onun topladığı şeylere, Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 18. Ve aya, dolunay olduğunda; Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 19. Siz gerçekten tabakadan tabakaya bineceksiniz. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 20. O halde onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar?! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 21. Kendilerine Kur’an okunduğunda secde etmiyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 22. Aksine küfürlerinde ısrar edenler yalanlıyorlar. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 23. Oysa Allah, içlerinde gizlediklerini en iyi bilir. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 24. Artık sen onlara çok acıklı bir azabı duyur! Mealleri Kıyasla Sayfada Göster 25. Ancak iman edip salih amel işleyenler müstesna; onlar için kesintisi olmayan bir mükâfat vardır. Mealleri Kıyasla Sayfada Göster